Saturday 18 September 2021

Alles over Dordrecht

Zaai-in bij Lanen van Oranje

6 juni 2011

DORDRECHT - Bewoners van het voormalige hts-terrein en leden van het Platform Duurzaamheid Dordrecht hebben vrijdagavond 3 juni bloemen en planten gezaaid bij de Lanen van Oranje, op een strook langs de Oranjelaan.
Zo is een braakliggend terrein verrijkt met 'tijdelijke natuur'. Niet alleen fleurig om te zien, maar ook een bijdrage aan meer biodiversiteit in de wijk en de stad. Zeer binnenkort hopen bewoners en werkgroepleden ook te kunnen zaaien op het braakliggende terrein op de hoek Bankastraat-Celebesstraat. AM Vastgoedontwikkeling heeft dit terrein afgelopen week al laten bewerken. Ook de zaaiactie van vrijdagavond is mogelijk gemaakt door de projectontwikkelaar en de gemeente Dordrecht.
De werkgroep Natuur, Voeding en Gezondheid van het Platform Duurzaamheid Dordrecht hoopt dat de bewoners het stukje groen willen adopteren door te sproeien en uitgebloeide bloemen te verwijderen.
Vorige maand hebben vrijwilligers van het platform een stuk braakliggend grond op de Stadswerven ingezaaid met bloemen en planten die meehelpen de bijenstand op het eiland te bevorderen.
Ook elders op het eiland van Dordt heeft het platform braakliggende terreinen geïnventariseerd waar tijdelijk groen kan komen.

[ foto bijschrift]
Bewoners en vrijwilligers van het Platform Duurzaamheid Dordrecht bewerken de droge grond langs de Oranjelaan om te kunnen zaaien.

Deel dit bericht met je vrienden!