donderdag 9 december 2021

Alles over Dordrecht

PricewaterhouseCoopers evalueert Servicecentrum Drechtsteden

1 juni 2011 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - Met de realisatie van het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) is een majeure prestatie geleverd. Dat is de kernboodschap van het evaluatieonderzoek dat het Drechtstedenbestuur heeft laten uitvoeren door onderzoeks- en adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC). De jonge netwerkorganisatie heeft nog niet alle beoogde doelen gerealiseerd, zo blijkt uit het rapport. Een aantal cruciale veranderopgaven zijn geformuleerd om een doorontwikkeling te maken naar een succesvol SCD.

Het Drechtstedenbestuur gaf na de oprichting van het SCD op 1 april 2008 aan, dat er na drie jaar een evaluatiemoment zou worden ingelast. Begin dit jaar is gestart met het onderzoek met als hoofdvraag: ‘Is er met Servicecentrum Drechtsteden bereikt, wat er in het bestuursplan beoogd is en wat is het ontwikkelperspectief?’. Onderstaand zijn de kernconclusies samengevat.

Resultaten geboekt
Op een groot aantal taakvelden is de afgelopen periode de dienstverlening verbeterd. Sinds de start zijn grote problemen in de dienstverlening bovendien uitgebleven. Landelijke ontwikkelingen zijn in samenwerking met de klantorganisaties goed opgepakt. Bovendien is de kwetsbaarheid voor een aantal kleine gemeenten verminderd. De kwaliteit van de dienstverlening wordt echter door klanten nog wisselend beoordeeld.

Financiën
Op macroniveau zijn op het basispakket besparingen gerealiseerd en ook de transitiekosten zijn minder hoog dan van tevoren ingeschat. Klantorganisaties geven daarentegen aan dat zij extra kosten gemaakt hebben en dat de kosten voor het IP&A-programma hoger waren dan verwacht.

Beïnvloedingsfactoren
De start en de omgeving van het SCD zijn factoren, die een grote invloed hebben gehad op de prestaties van het SCD. Bij de start van het SCD zijn keuzes gemaakt die in sommige gevallen hebben gezorgd voor een lastige start en de opgave zwaarder hebben gemaakt. De veranderende economische omstandigheden hebben de opgave voor het SCD eveneens verzwaard door extra bezuinigingen.

Doorontwikkelen
In het onderzoek benoemt PwC drie belangrijke veranderopgaven. Om een doorontwikkeling te maken naar een succesvol SCD is het integraal invulling geven aan de drie veranderopgaven cruciaal. Het betreft:

1. positionering van het SCD in het netwerk en het maken van keuzes in de te bedienen klanten;
2. aansturing en rollen in het netwerk vereenvoudigen en organiseren;
3. verbeteren van het functioneren van het SCD (structuur, sturing, processen, mensen en cultuur).

Over de eerste veranderopgave zal de komende tijd een discussie worden gevoerd, leidend tot een voorstel. Voor de andere twee opgaven geldt dat de algemeen directeur van de Drechtsteden de opdracht heeft gekregen om deze uit te werken in concrete realisatieplannen.

Op 23 juni 2011 zal het onderzoeksrapport vastgesteld worden door het Drechtstedenbestuur. Na de zomer wordt het rapport met het realisatieplan aangeboden aan de Drechtraad.

Lees meer over:

drechtsteden drechtraad scd
Deel dit bericht met je vrienden!