zondag 20 september 2020

Alles over Dordrecht

College presenteert bezuinigingsplannen

1 juni 2011 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - De kadernota actualiseert de begroting 2011 op basis van ontwikkelingen in lonen, prijzen en gemeentelijke uitgaven en inkomsten. Ook worden er knelpunten en wensen voor nieuw beleid in afgewogen. Het college van burgemeester en wethouders legt de raad een nagenoeg sluitend perspectief voor; zowel voor 2012 als voor 2013-2015. Waar in 2012 nog een tekort is van 1,3 miljoen is er vanaf 2013 sprake van een positief resultaat. Het grote verschil tussen 2012 en de latere jaren komt doordat de besparingen van Gemeenschappelijke Regelingen pas in 2013 hun volle omvang bereiken.

Risico’s opvangen
Net als andere gemeenten in Nederland zit Dordrecht in financieel zwaar weer en zijn aanzienlijke bezuinigingen nodig. Toch is er uitzicht op een sluitend  begrotingsperspectief voor Dordrecht. Dan moet wel alles meezitten. In de begroting zit een aantal risico’s die ook negatief kunnen uitpakken. Bijvoorbeeld de ambitie om binnen de sociale werkvoorziening en de sociale dienst een ombuiging te realiseren. Ook de afspraak dat de gemeenschappelijke regelingen 10% besparen is een risico. Daarnaast wil het college misschien niet alle rijksbezuinigingen voor 100% besparen op gemeentelijk beleid om de speerpunten uit het coalitieakkoord geen geweld aan te doen.

Om de tekorten in de eerstkomende jaren te dekken, als reserve bij mogelijke tegenvallers en om ruimte te maken voor nieuwe ambities, worden nieuwe bezuinigingsvoorstellen ontwikkeld. Nu bijsturen voorkomt financiële problemen in de komende jaren.

Ambities in prioriteiten
Ondanks die bezuinigingsvoorstellen blijft Dordrecht financieel nog steeds een krachtige gemeente waar de ambities voor de stad op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, arbeidsmarkt en duurzaamheid de volle aandacht blijven krijgen. Op 28 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de kadernota en de keuzes die het college voorstelt.
 

Deel dit bericht met je vrienden!