Alles over Dordrecht...
06mei 2011

Waterschap neemt maatregelen tegen droogte

DRECHTSTEDEN - Momenteel krijgt Waterschap Rivierenland vragen over de droogte in ons gebied. De stand van het water in de rivieren is momenteel laag voor de tijd van het jaar, en er heerst droogte in het gebied. Dit komt voornamelijk doordat er in het stroomgebied van de rivieren relatief weinig neerslag is gevallen. Daarnaast schijnt de zon steeds uitbundig, waardoor water ook sneller verdampt. Ook de komende tijd wordt er weinig neerslag van betekenis verwacht en lopen de temperaturen de komende dagen zelfs op tot 25 graden. Daarom houdt Waterschap Rivierenland wel rekening met het feit dat er op termijn wel problemen kunnen ontstaan.

Vooralsnog geen problemen voor het waterschap
Ondanks de lage rivierstanden en de droogte in het rivierengebied is er voor Waterschap Rivierenland momenteel nog steeds geen sprake van een droogteprobleem. Waterschap Rivierenland kan de komende dagen nog voldoende water inlaten vanuit de rivieren. Daarmee kan het waterschap in het beheergebied de normale zomerpeilen handhaven. Op enkele plaatsen stuwt het waterschap het water in de sloten zelfs nog iets hoger op, zodat agrariërs water kunnen onttrekken voor beregening.

Op een enkele plaats in het rivierengebied kan een kortstondig watertekort in de sloot ontstaan als verschillende agrariërs tegelijk water onttrekken. Het Waterschap vraagt hen in voorkomende gevallen samen te overleggen om deze problemen het hoofd te bieden.

Waterschap Rivierenland houdt de situatie en de voorspellingen nauwlettend in de gaten. Omdat de droogte mogelijk nog enkele weken aanhoudt inventariseert het waterschap vast mogelijke knelpunten, en gaan wij op zoek naar eventuele oplossingen. Ook treft het Waterschap waar mogelijk alvast voorbereidingen om eventuele problemen het hoofd te kunnen bieden als de situatie daarom vraagt.

Geen problemen, wel extra werkzaamheden
Het waterschap ondervindt nog geen problemen, maar verricht wel extra werkzaamheden om de peilen in de sloten te kunnen handhaven.

  • De meeste inlaatgemalen van het Waterschap draaien nu volop, wat voor deze tijd van het jaar voor de bestrijding van droogte bijzonder is.
  • Daarnaast pompt het Van Beuningengemaal (omgeving Tiel/Zoelen) momenteel water uit het Amsterdam-Rijnkanaal de Linge in. Dit is wel bijzonder, want dit gemaal wordt gedurende het jaar vooral gebruikt om water uit het gebied af te voeren. Doorgaans komt het alleen in de maanden augustus en september voor dat dit gemaal bij droogte water inlaat.
  • Ook heeft Waterschap Rivierenland de stuwen in het gebied omhoog gezet. Hierdoor wordt het peil in de sloten opgestuwd, tot het normale zomerpeil of net iets daarboven in gebieden waar veel wateronttrekking door de agrarische sector noodzakelijk is.
  • Waterschap Rivierenland heeft de schuif bij de vistrap bij het Hollandsch-Duitsch gemaal gesloten. Onder normale omstandigheden loopt er water vanuit het Meertje (Ooijpolder) via de vistrap bij het Hollandsch-Duitsch gemaal weg naar de Waal. Om dit weglekken van water tegen te gaan, is de schuif onderaan de vistrap dichtgezet. De vistrap staat nu geheel onder water. Migratie van vis van en naar de Waal is tijdelijk niet mogelijk.

Botulisme en blauwalg
In verband met de droogte en de warmte neemt ook de kans toe dat er botulisme en blauwalg optreedt in sloten, stadsgrachten en andere oppervlaktewateren. Ziet u dode vissen of watervogels? Ruim ze niet zelf op, maar geef de melding door aan het waterschap. Voor meldingen van dode vissen en eenden kunnen inwoners van het rivierengebied 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344-64 9090.
Landelijke tendens

Het landelijk Coördinatiecentrum Water is woensdag 4 mei. jl. bijeen geweest om droogteproblemen die elders in het land spelen te bespreken. Voor woensdag 11 mei a.s.staat een volgende bijeenkomst gepland.
Wanneer problemen?

Mocht de waterstand in de rivier onder 7.00 meter + N.A.P. bij de Pannerdensche Kop bij Doornenburg gaan komen, dan voorziet ook Waterschap Rivierenland problemen en dient het verbruik van water beperkt te worden. Dit is vooralsnog binnen het gebied van Waterschap Rivierenland niet aan de orde. Momenteel (donderdag 5 mei) is de stand bij de Pannerdensche Kop ongeveer 7.20 meter + N.A.P. Zodra er problemen kunnen ontstaan, zullen wij deze informatie kenbaar maken op onze website en via persberichten naar de media.Deel dit bericht met je vrienden!