Alles over Dordrecht...
04mei 2011

Herbestraten Wijnstraat gaat 9 mei van start

DORDRECHT - De Wijnstraat tussen de ’s Heer Boeijenstraat en de Boombrug wordt vanaf 9 mei aangepakt. Dit gebied is onderdeel van de cultuurhistorische route door de binnenstad. Het werk aan de Wijnstraat wordt in fases uitgevoerd.

De gemeente heeft verschillende redenen om de bestrating en trottoirs in de Wijnstraat te vervangen overeenkomstig de profilering van de Grotekerksbuurt en Groenmarkt. Een reden is het beperken van de trillingshinder in de panden in combinatie met een lengte- en gewichtsbeperking. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan klachten van omwonenden. Een andere reden is de kwaliteit van het wegprofiel in overeenstemming te brengen met het al uitgevoerde deel “Tussen de pollers” (herinrichting Grotekerksbuurt, Groenmarkt en Wijnstraat).
In het gebied Grotekerksbuurt, Groenmarkt en een deel Wijnstraat is na de aanpak in 2007 de trillingshinder gereduceerd met zo’n 80%.

Fasering en duur van de werkzaamheden
De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd. De Wijnstraat wordt  in delen afgesloten. Begonnen wordt met het stuk ’s Heer Boeijenstraat tot aan de Nieuwbrug (fase 1), daarna de Nieuwbrug (fase 2), vervolgens het stuk Nieuwbrug tot en met de Schrijversstraat (fase 3). Als laatste wordt de rest van de Wijnstraat (fase 4) aangepakt. De werkzaamheden starten op 9 mei 2011. Naar verwachting worden de werkzaamheden half december 2011 afgerond.

Vervangen pollers
De gemeente is vanaf half april bezig met het vervangen van de pollers in de binnenstad. De nieuwe pollers worden op dezelfde locatie teruggeplaatst en zijn minder storingsgevoelig. Het vervangen van de pollers in de ’s Heer Boeijenstraat en de Wijnstraat vindt gelijktijdig met de herbestrating plaats.

Omleidingen
De huizen en (horeca)ondernemingen in het gebied dat wordt herbestraat, zijn gedurende de werkzaamheden niet altijd met de auto bereikbaar, wel te voet. Tijdens de uitvoering wordt het verkeer, afhankelijk van welke fase in uitvoering is, omgeleid. Informatie over de omleiding staat op de website www.dordrecht.nl/wegafsluitingen.
 Deel dit bericht met je vrienden!