Alles over Dordrecht...
28apr 2011

Erfgoedcentrum DiEP verwerft briefwisseling met C. Buddingh’ uit de jaren ‘50

DORDRECHT - Erfgoedcentrum DiEP heeft recent nieuw materiaal kunnen toevoegen aan haar collectie hand- en typoscripten van de Dordtse schrijver/dichter C. Buddingh’ (1918-1985). Het gaat om een briefwisseling met de Vlaamse experimentele dichter Gust Gils uit de jaren 1955-1957. Beide auteurs die goed bevriend met elkaar waren, raakten in die jaren betrokken bij het avant-gardistische tijdschrift Gard Sivik. De brieven geven een mooi tijdsbeeld van een periode - voordat de telefoon gemeengoed was - waarin de schrijvers correspondeerden over het reilen en zeilen in de literaire wereld en hun pogingen bij verschillende uitgevers en tijdschriften hun poëzie gepubliceerd te krijgen. In sommige brieven wordt uitvoerig de toestand in de Nederlandse en Vlaamse Letteren besproken, in andere worden meer de huiselijke besognes besproken, zoals het aantal griepgevallen in familiekring en de vondst van een onbekende luier in de wasmand.

In totaal gaat hem om 34 brieven van Buddingh’ (deels getypt en deels in handschrift) en 25 van Gust Gils.

In de brieven duikt zelfs nog een heus Buddingh’-vers op:
- Tussen Londen en den Bos
- Ligt de weg naar Antwerp,
- Maar helaas: men is de klos,
- Schreef reeds wijsgeer Kant scherp.

Volgens Buddingh’-biograaf Wim Huijser vormen met name de brieven uit deze periode een interessante bron. ‘In de jaren zestig werd er veel vaker telefonisch contact gezocht voor allerlei zaken. In deze tijd van e-mail en Twitter kun je als onderzoeker alleen maar blij zijn dat er nog een tijd is geweest waarop men voor alles een brief schreef. Zelfs voor het doorgeven van een tijdstip van aankomst werd eerst nog een briefkaart gestuurd.’Deel dit bericht met je vrienden!