Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Aan de slag met ‘Welzijn nieuwe stijl’'
21apr 2011

Aan de slag met ‘Welzijn nieuwe stijl’

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht gaat aan de slag met ‘Welzijn nieuwe stijl’. Deze nieuwe kijk op welzijn is vooral gericht op het ondersteunen van Dordtenaren die hulp nodig hebben bij het deelnemen aan de samenleving. Welzijn nieuwe stijl daarmee heeft gevolgen voor de manier waarop activiteiten en het gebruik van buurthuizen in de wijk worden ingezet. Verder zijn ook op het gebied van welzijn bezuinigingen noodzakelijk. Hoe kan deze nieuwe kijk op welzijn samen met de bezuiniging in de diverse wijken ingevuld worden? De gemeente nodigt bewoners, instellingen en organisaties uit de wijken uit om daarover mee te denken en een voorstel te maken.

De gemeente heeft vier wijken benoemd waar Dordrecht de vernieuwingsslag gaat inzetten: Staart-Oost (Rietschors), Nieuw Krispijn (Ducdalf), Reeland (Driesprong), Noordflank (Praathuis). Hierbij is gekeken naar de combinatie van activiteiten, kosten en mogelijkheden om tot nieuwe verbindingen te komen met instellingen uit de wijk, zoals gebruik maken van elkaars ruimte.

Wijk maakt zelf een voorstel
Bewoners, organisaties en instellingen uit de vier betrokken wijken weten zelf het beste waar hun wijk behoefte aan heeft. Daarom nodigt de gemeente hen uit om per wijk een gezamenlijk plan te maken. In dit plan moet staan:

welke activiteiten zijn gewenst in uw wijk?
waar kunnen ze plaatsvinden?
hoe verdelen we het beschikbare budget?
De gemeente zal het proces begeleiden en ondersteunen. Wanneer de wijk met een plan komt, dat voldoet aan de afgesproken eisen, wordt dit uitgevoerd. Uiterlijk eind 2012 moet het plan voor alle wijken klaar zijn.

Welzijn nieuwe stijl
Welzijn nieuwe stijl richt zich vooral op het helpen van Dordtenaren die moeite hebben met het deelnemen aan de samenleving. Meer maatwerk dus. Het grootste deel van de Dordtenaren is zelfredzaam en neemt (actief) deel aan de samenleving. Deze Dordtenaren zijn goed in staat zelf ontmoeting en recreatieve activiteiten te organiseren, vindt de gemeente. In de nieuwe stijl worden deze activiteiten dan ook niet meer door de gemeente vergoed.

Bezuinigen op stenen, niet op activiteiten
Als gevolg van de crisis moet de gemeente flink bezuinigen, ook op welzijn. Jaarlijks besteedt de gemeente circa € 1.6 miljoen aan buurthuizen (stenen), ten opzichte van € 2.3 miljoen aan activiteiten van buurtwerk. Deze verhouding tussen kosten voor gebouwen ten opzichte van activiteiten is scheefgegroeid. Omdat activiteiten bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen heeft de gemeente de voorkeur om de bezuinigingen te koppelen aan de kosten van gebouwen. De gemeente vindt het belangrijk dat de gewenste activiteiten in de wijken behouden blijven. Dat kan wel betekenen dat die activiteiten op een andere plek in de wijk onderdak moeten vinden. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk en de gemeente nodigt daarom bewoners en organisaties uit om mee te denken.Deel dit bericht met je vrienden!