Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Regiegroepen Wijkwensen geïnstalleerd'
20apr 2011

Regiegroepen Wijkwensen geïnstalleerd

DORDRECHT - Maandagavond 18 april heeft wethouder Rinette Reynvaan (wijkgericht werken) de Regiegroepen Wijkwensen geïnstalleerd. De vier regiegroepen bestaan uit bewoners uit de verschillende wijken. Samen beoordelen zij de wensen die bewoners kunnen indienen voor hun wijk. Met de regiegroepen krijgen bewoners zeggenschap over waar het geld van de wijkwensen aan besteed wordt.

Wethouder Reynvaan feliciteerde de nieuwe leden van de regiegroepen. Er was koffie en taart. De wethouder sprak de hoop uit dat de betrokken bewoners hun drijfveren om actief te zijn in de wijk in hun nieuwe rol kwijt kunnen: “Ik wens u daarbij veel wijsheid en vooral veel plezier. U toont uw betrokkenheid en kunt dit met de regiegroepen uitdragen naar alle bewoners in de wijk,” aldus de wethouder.

Er zijn nu vier regiegroepen, voor:

het centrum (Binnenstad, Noordflank, Reeland en Staart)
het oostelijk deel van de stad (Dubbeldam, Stadspolders en Sterrenburg)
Oud- en Nieuw Krispijn
Crabbehof - Wielwijk (deze regiegroep is al in 2010 van start gegaan).
Wijkwensen beoordelen
Een regiegroep bestaat uit een aantal bewoners uit verschillende wijken en een professionele ondersteuner. Bovendien zijn er diverse adviseurs (bijvoorbeeld van woningcorporatie of welzijnsorganisatie) beschikbaar.

Samen beoordelen zij of een wijkwens voldoet aan de criteria: bijdragen aan leefbaarheid en veiligheid, een (breder) maatschappelijk belang dienen. De regiegroep adviseert over de besteding van het budget voor de wijkwensen aan de betrokken gebiedsmanager (die daar zelden of nooit van af zal wijken).

Alle bewoners van de Dordtse wijken kunnen een wijkwens indienen. Informatie is te vinden op www.dordrecht.nl/wijkwensen. Als geslaagd voorbeeld van wijkwensen noemde wethouder Reynvaan de fontein in de Nassauvijver en het schapenproject in het Lijnbaangebied.

Hecht team
Om elkaar als team te leren kennen, trakteerde de wethouder elke regiegroep op een cadeaubon stadsgolf: “Een actieve manier om samen een hecht team te worden. En met het bijgeleverde hamertje kunt u spijkers met koppen slaan en een stevige klap geven op de besluiten die u neemt.”Deel dit bericht met je vrienden!