zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

86 procent van de uitgedeelde kaarten in het Albert Schweitzer ziekenhuis is groen

20 april 2011

DRECHTSTEDEN - Een halfjaar na de invoering van het systeem van ‘rode en groene kaarten’, is het Albert Schweitzer ziekenhuis zeer ingenomen met de eerste tussenstand. Van de bijna 3500 uitgedeelde kaarten tussen oktober en april is maar liefst 86 procent groen. Met de kaarten kunnen patiënten op alle verpleegafdelingen en poliklinieken, op alle locaties van het Albert Schweitzer ziekenhuis, hun (on-)tevredenheid kenbaar maken.

,,Het valt op dat de meeste groene kaarten worden gegeven voor service en bejegening, terwijl rode kaarten relatief vaak betrekking hebben op de organisatie en de planning van de zorg, denk bijvoorbeeld aan wachttijden”, zegt Jan Jaap Ensing, de verantwoordelijk manager voor het systeem van groene en rode kaarten.

De kaarten liggen klaar op de balies van de poliklinieken en naast het bed van opgenomen patiënten. Door het hele ziekenhuis hangen speciale brievenbussen. Voor het Albert Schweitzer ziekenhuis is dit een nieuw instrument om de patiënttevredenheid continu te meten en eventueel direct verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Enkele voorbeelden van positieve commentaren op groene kaarten zijn: ‘Ik kreeg goede voorlichting over de behandeling’, ‘Als ik weer opgenomen moet worden, wil ik weer naar deze afdeling’, ‘Jullie hebben echt aan alles gedacht. Super!’, ‘Mijn waardering voor de behulpzame “wegwijzers” die je overal in het ziekenhuis tegenkomt, mensen die vragen waar moet u zijn, kan ik u helpen?’ en ‘Er werd mij koffie aangeboden in de wachtkamer’.

Ensing: ,,We zijn heel blij met deze complimenten. Ze zijn voor de medewerkers en specialisten een belangrijke stimulans om de patiënt centraal te blijven stellen. Rode kaarten daarentegen bieden het voordeel dat we er iets mee kunnen doen. Voor zover patiënten hun contactgegevens op de kaart vermelden, maken we bij hen ook melding van de afloop. Vaak zijn mensen dan positief verrast, ze hadden niet verwacht nog iets te zullen horen.”

Enkele voorbeelden van kritische commentaren: ‘Vuile tuinstoelen bederven het uitzicht’ (actie: tuinstoelen verwijderd), ‘Uitlopen spreekuren’ (actie: patiënt wordt beter op de hoogte gehouden van de wachttijd, aanbieden koffie/thee/lectuur), ‘Parkeerkosten’ (actie: met de gemeente wordt gezocht naar oplossing voor het langdurig parkeren), ‘Alleen de koran is in familiekamer aanwezig’ (actie: een nieuwe bijbel neergelegd), ‘Poli tijdens lunchpauze gesloten’ (actie: medewerkers gaan nu bij toerbeurt lunchen).

,,De kaarten blijken een zinvol instrument om de patiëntenzorg te verbeteren en het ziekenhuis gastvrijer te maken”, besluit Ensing. Het systeem blijft bestaan. Bij zwaarwegende klachten over de (medische) behandeling, blijft voor patiënten vanzelfsprekend altijd de mogelijkheid bestaan tot het indienen van een formele klacht.

Deel dit bericht met je vrienden!