zondag 20 juni 2021

Alles over Dordrecht

Karmelieten houden de spanning erin!

19 april 2011 (door Paul Seesink)

 

DORDRECHT - De vorming van een 'Karmelkring Elia Dordrecht' werkt als een steen in de vijver van katholieke Dordrecht. Meer parochianen voelen zich aangesproken door het enthousiasme van een groep medeparochianen. Kortgeleden spraken leden van de parochie O.L.Vrouw van de berg Karmel voor de derde maal met twee bestuursleden van de Nederlandse karmelieten. De karmelconventen Aalsmeer, Amstelveen en Dordrecht dreigen door 'vergrijzing' te verdwijnen. De daaruitvloeiende zorg bij een groep karmlegetrouwe parochianen was ook tijdens deze bijeenkomst opnieuw duidelijk merkbaar. De parochianen ijveren voor Dordrecht als vernieuwde plaats voor een nieuwe communiteit. Dordrecht is de oudste stad van Holland en de stad van Reformatie, Statenbijbel en kerkvernieuwing. Een geestrijkere locatie is niet denkbaar, vinden de karmelkring-parochianen. Dordrecht moet opnieuw de plek worden voor een 'plaats van karmelitaanse spiritualiteit', die vandaaruit de andere bestaande Nederlandse centra gaat voeden.
Heel belangrijk vindt men ook dat de Gedachteniskapel Titus Brandsma behouden blijft. Vooral nu deze op de Dordtse kaart is gezet door de participatie in het Dordtse 'Platform Stedelijke Herdenking'. Parochiaan Paul Seesink tekent hierbij aan dat de naam 'gedachteniskapel' niet de activiteiten dekt en andere associaties oproept. Hij zoekt naar een betere naam die meer verbinding heeft met het erfgoed van Titus Brandsma, waaraan de beheercommissie meer bekendheid wil geven in de Drechtsteden.
Diezelfde parochianen pleitten ook voor behoud van de nu gebruikelijke zaterdagse - en niet meer weg te denken - karmelviering, samen met de leden van het karmelconvent.

Karmel Nederland wil op enigerlei wijze in West-Nederland present blijven. Hoe en waar wordt onder veel meer tijdens de derde sessie van het kapittel van de Karmelprovincie in mei 2011 besproken. Het dan nieuwgevormde Karmelbestuur zal daarna snel een besluit nemen. De karmelieten houden de spanning erin!
 

Deel dit bericht met je vrienden!