zondag 20 juni 2021

Alles over Dordrecht

Pas op de plaats maken met de Drechtsteden?

19 april 2011 (door Hans Huisman)

DRECHTSTEDEN - De regionale samenwerking in de Drechtsteden van de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht is behoorlijk in het nieuws. De plaatselijke politieke partij Gemeente Belangen uit Hendrik-Ido-Ambacht geeft haar mening:

Fractievoorzitter Ary Cramer: “Over de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden wordt van alles geroepen door de diverse raadsleden uit de Drechtstedengemeenten. ‘Doorgaan’, ‘Niet meer geld stoppen in de samenwerking’, ‘Stoppen met de Drechtsteden’, dit zijn echter individuele uitspraken. Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht pleit ervoor dat elke gemeenteraad in de Drechtsteden als raad een standpunt inneemt, een standpunt waarvan de basis ligt in het democratisch proces van de gemeenteraadsverkiezingen. Raadsleden worden door de inwoners van een gemeente gekozen op basis van verkiezingsprogramma’s.

Verkiezingprogramma’s vol met beloften dat de belangen van de gemeente in goede handen zullen zijn als men op de personen stemt die achter die Verkiezingprogramma’s schuil gaan. Inwoners verwachten dan ook dat hun belangen goed behartigd worden, niet alleen in de gemeenteraad maar ook elders. Nu komt het voor dat fracties van landelijke politieke partijen (onder invloed van de nationale koers van hun partij) in de Drechtraad een totaal ander standpunt innemen dan in hun gemeenteraad. Hiermee raken zij al dan niet vrijwillig in een spagaat. Om dit te voorkomen zou je de Drechtraad anders in moeten richten door elke deelnemende gemeente één stem te geven in die Drechtraad. Hiermee bereik je tegelijkertijd dat een door een gemeenteraad genomen (meerderheids)besluit in ook zo verwoord wordt in de Drechtraad en dat de belangen van de inwoners van die gemeente optimaal behartigd worden.

Zeker is dat de samenwerking ook iets goeds heeft, zoals de Sociale Dienst Drechtsteden en het Service Centrum Drechtsteden, ook al staan deze diensten nog in de kinderschoenen. Voor we nog verder verdwalen in een onzekere samenwerking lijkt het naar de inzichten van Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht zinvol eerst deze diensten te optimaliseren. Ambtenarenapparaten samenvoegen is niet nodig om de kennis die er in een gemeentelijk apparaat is ook te kunnen gebruiken in één van de andere gemeenten. Het wiel hoeft beslist niet elke keer opnieuw uitgevonden te worden. Bovendien hebben we als Drechtstedengemeenten miljoenen euro’s uitgegeven aan computers en ander soorten systemen om mee te communiceren en via dat medium (ambtelijke) kennis over te dragen. Door de Ambtenarenapparaten samen te voegen komen deze te ver van de colleges af te staan en zijn zij er nu juist niet voor om de colleges te adviseren?  Het Drechtsteden bestuur gaat zo langzamerhand het heft in eigen hand nemen zonder de raden te consulteren en gaat hiermee voorbij aan het feit dat gemeenteraadsleden gekozen zijn door de inwoners van hun gemeente en dat die gemeenteraden dienen te bepalen wat er gebeurt.

Elke samenwerking heeft zijn grenzen en die grens is bijna bereikt of is al bereikt. Gemeente Belangen Hendrik-Ido-Ambacht is mordicus tegen de vorming van een Drechtstad of welke herindeling dan ook. Wel pleit zij ervoor de lopende gezamenlijke projecten verder uit te bouwen tot kwalitatief goede producten waar de inwoners van alle Drechtstedengemeenten baat bij hebben en die kunnen bijdragen aan mooie gemeenten waar het fijn wonen is. Elke gemeente moet bezuinigen, verenigingen krijgen minder subsidie dan is het onverkoopbaar wel geld te stoppen in een samenwerking voor een verdere uitbouw, terwijl de fundamenten daarvoor nog niet echt klaar zijn. 

Gemeente Belangen is er tegen om onszelf een te grote broek aan te laten meten waarvan dan later blijkt dat we deze niet zelf op kunnen houden en ook nog eens moeten delen.”

Deel dit bericht met je vrienden!