Alles over Dordrecht...
06apr 2011

19e-eeuwse Schil onderdeel van centrum

DORDRECHT - De Negentiende-eeuwse Schil moet samen met de historische binnenstad het centrum van de regio Drechsteden vormen. Dat is de ambitie van het college van burgemeester en wethouders heeft vastgelegd in de concept-visie Schil-West. Daartoe wil het college meer stedelijke voorzieningen in dit deel van de stad mogelijk maken, zoals een bioscoop, hotel, hoger onderwijs en grootschalige detailhandel. Zulke voorzieningen zijn mogelijk in- of op de plaats van leegstaande kantoorgebouwen.


Kantoren
De Schil-West is het gebied tussen spoorlijn, Oude Maas, Spuihaven en Blekersdijk. In dit gebied is nu 150.000 m2 kantoorruimte, ongeveer een derde van de totale hoeveelheid kantoorruimte in de regio. Een vijfde deel (30.000 m2) staat leeg. Het college wil dit gebied als belangrijk centrum voor kantoren behouden, maar gaat er van uit dat 20.000 tot 40.000 m2 kantoorruimte een andere functie kan krijgen, eventueel door sloop en nieuwbouw. Nieuwe kantoorruimte tussen spoorlijn en Singel is niet mogelijk vanwege het risico door het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Wonen
Een andere belangrijke functie van de Schil is wonen, voor een deel in zeer karakteristieke historische bebouwing zoals de Rozenhof en de Singel. Dit wil het college behouden en versterken, door kwaliteit en variatie toe te voegen. Diverse panden zijn geschikt om eventueel om te bouwen tot woonruimte. Het college gaat uit van maximaal 100 nieuwe woningen. Een groot deel van de Negentiende-eeuwse Schil zal worden aangewezen als beschermd stadsgezicht. De Singel las verbinding tussen oost en west krijgt een nieuwe inrichting, waarbij doorgaand verkeer zo veel mogelijk wordt geweerd.

Detailhandel
Het college ziet winkels in de Schil als een versterking van de binnenstad als het regionale winkelhart. Daartoe zijn er met name langs de Spuiboulevard mogelijkheden. In de aanloopstraten als Blekersdijk en Spuiweg gaat het vooral om levendigheid.

De Stationsweg-Johan de Wittstraat moet een ‘rode loper’ worden tussen station en binnenstad, met meer ruimte voor de voetganger. Langs de rode loper en de Spuiboulevard is met een ontheffing nieuwe horeca toegestaan.

Consultatie
De concept-visie Schil-West is het voorlopig resultaat van een proces dat in de zomer van 2009 begon. In dat proces is uitgebreid met belanghebbenden gesproken, onder wie bewoners, ondernemers, kerkbesturen en vastgoedeigenaren. De gemeente wil die  belanghebbenden nu consulteren over de concept-visie.
 Deel dit bericht met je vrienden!