maandag 8 maart 2021

Alles over Dordrecht

Bewoners Johanna Naber-erf stemmen over voorstel nieuwe parkeerplaatsen

1 april 2011 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - De bewonersgroep van het Johanna Naber-erf roept alle bewoners van het erf op om te stemmen over het voorstel voor de aanleg van extra nieuwe parkeerplaatsen. Alle bewoners van 18 jaar en ouder ontvingen van de gemeente een brief met daarin een persoonlijke stemcode. Er kan gestemd worden van vrijdag 1 april tot zaterdag 16 april via de website www.dordrecht.nl/stadspolders.

Het voorstel houdt op hoofdlijnen in dat er 29 parkeerplaatsen in vooral het noordwestelijke deel van het erf worden aangelegd. Daarnaast is er een aantal specifieke plekken waar maatregelen zijn voorgesteld. Bewoners brengen hun stem uit over het totale voorstel, maar ook per plek.

Individueel en algemeen belang
Omdat het de taak is het van het college van B&W een afweging te maken tussen individuele en algemene belangen, maakt de stemming dit verschil inzichtelijk. Per plek is bepaald welke woningen direct belanghebbend zijn. Deze bewoners krijgen een aparte (anonieme) en zwaardere stem.

Uitslag
Het college van burgemeester en wethouders (B&W) wil graag van zoveel mogelijk bewoners weten wat zij van het voorstel vinden. De uitslag van de stemming is de basis van het advies aan het college. Begin mei neemt het college een besluit over het advies. Dit besluit ligt vervolgens drie weken ter inzage. Hierop kunnen individuele bewoners formeel bezwaar aantekenen.

Bewonersparticipatie
Bewoners in Stadspolder stemden tijdens Burgers Aan Zet in 2009 op de wijkbegroting. Uit de reacties bleek dat op een aantal erven, waaronder het Johanna Naber-erf, sprake is van parkeerproblemen. De gemeente nodigde in oktober 2010 alle bewoners van het erf uit om samen oplossingen te vinden voor de parkeerproblemen. Een werkgroep met actieve bewoners ging aan de slag en kwam tot het voorstel waarop gestemd kan worden. Deze werkwijze sluit nauw aan bij de wens van het college om bewoners actief te betrekken bij onderwerpen uit hun directe leefomgeving.

Deel dit bericht met je vrienden!