Alles over Dordrecht...
19mrt 2011

SGP kantoor toch niet richting Dordrecht

DORDRECHT -Het hoofdkantoor van de SGP komt toch niet naar Dordrecht, maar wordt volgens het plan van het hoofdbestuur van Gouda naar Rotterdam-Zevenkamp verplaatst. De afdeling Dordrecht met Pieter Verhoeve als woordvoerder pleitte uit historische overwegingen voor een verhuizing naar Dordt, die ook goedkoper zou zijn.

 

 

Volgens het Reformatorisch Dagblad boden voorafgaand aan de bespreking, die ongeveer een uur in beslag nam, partijvoorzitter Kolijn en -secretaris Zevenbergen excuses aan over de manier van communiceren met de partij. De partijleiding had de leden eerder en beter moeten informeren.

Zevenbergen deelde mee dat de kosten voor de nieuwbouw geen 2,1 miljoen euro bedragen, zoals eerst werd gemeld, maar 1,8 miljoen euro. De exploitatielasten vallen ook mee ten opzichte van ramingen, namelijk geen 105.000, maar 80.000 euro per jaar.

De toelichting van het hoofdbestuur nam veel bezwaren weg, zo gaven afgevaardigden aan. De afdeling Dordrecht, die een amendement had ingediend om een speciale commissie in te stellen die de verhuizing nog eens onder de loep zou nemen, trok het wijzigingsvoorstel in.

 Deel dit bericht met je vrienden!