Alles over Dordrecht...
16mrt 2011

Verloskundige in Albert Schweitzer ziekenhuis actief als adviseur vrouwelijke genitale verminking

DORDRECHT - In het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht werkt één van de twaalf verloskundigen in Nederland die onlangs zijn opgeleid tot adviseur ‘vrouwelijke genitale verminking’. Gea Vije past haar kennis over vrouwen- en meisjesbesnijdenis toe in haar ‘eigen’ ziekenhuis, wanneer hier vrouwen bevallen die vroeger in hun land van herkomst besneden zijn. Ook kan zij eerstelijns verloskundigen en huisartsen in de wijde regio adviseren, wanneer zij vragen hebben over specifieke gezondheidsaspecten van besneden vrouwen. 

,,Er zijn verschillende vormen van vrouwenbesnijdenis, afhankelijk van de cultuur en de regio waaruit vrouwen afkomstig zijn”, legt Vije uit. ,,Bij de meest extreme vorm zijn de uitwendige geslachtsorganen bijna helemaal aan elkaar gehecht. Dat geeft per definitie complicaties bij de bevalling: inwendig onderzoek kan erdoor worden gehinderd en het geboortekanaal moet actief worden opengemaakt. Tijdens de opleiding tot adviseur – een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV), mede verzorgd door Pharos, met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid – hebben wij geleerd wat hiervoor de beste methodes zijn. Voor het Albert Schweitzer ziekenhuis zal ik hierover een protocol opstellen: een handvest voor onze eigen verloskundigen, arts-assistenten en gynaecologen. Verloskundigen en huisartsen in de regio kan ik op verzoek adviseren, over een specifieke patiënte, of in het algemeen tijdens groepsvoorlichtingen.”
 
Besneden vrouwen hebben in veel gevallen al gynaecologische en/of urologische klachten. Ze zijn soms getraumatiseerd door het besnijdenisritueel – dat overigens geen religieuze plicht, maar een cultureel gebruik in sommige landen is. Na de bevalling mag de verloskundige of arts in Nederland het geboortekanaal niet opnieuw hechten zoals vóór de bevalling. Vije: ,,Wij moeten de vrouw en haar man vertellen dat dit in Nederland verboden is. Wanneer de baby een meisje is, willen we bovendien het kind niet óók blootstellen aan het risico op besnijdenis bij een bezoek aan het thuisland. Het bespreken van deze zaken met de vrouw en haar man, vormde een belangrijk onderdeel van de scholing. Sommige vrouwen weten niet eens dat zij anatomisch ‘anders’ zijn, anderen hebben naderhand als volwassene het besef gekregen dat hun als kind onrecht is aangedaan.”

Vije heeft de opleiding uit eigen beweging doorlopen, nadat de KNOV leden hiertoe had opgeroepen. ,,Het onderwerp boeit me, maar het raakt me ook. Vrouwenbesnijdenis vind ik een van de ergst denkbare vormen van vrouwenonderdrukking.” De precieze aantallen besneden vrouwen in Nederland zijn onbekend. Diverse instanties proberen er een beeld van te krijgen. Vije: ,,Niemand weet het exact, maar in ons ziekenhuis heb ik de afgelopen drie maanden vier besneden kraamvrouwen gezien.”
 
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid introduceerde eerder deze maand de verklaring tegen meisjesbesnijdenis. Hierin staat dat meisjesbesnijdenis in ons land verboden en strafbaar is en dat het slecht is voor de gezondheid. Ouders kunnen, als ze op vakantie gaan naar hun land van herkomst, de verklaring laten zien om weerstand te bieden aan familie en andere mensen die druk uitoefenen om hun dochter te laten besnijden.
Het ministerie heeft geld uitgetrokken voor de landelijke campagne Nee tegen VGV (vrouwelijke genitale verminking), die vorig jaar is gestart. Deze campagne heeft als doel dat organisaties en gemeenschappen van de risicogroepen zich gaan uitspreken tegen meisjesbesnijdenis.Deel dit bericht met je vrienden!