donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Tijdelijk leurboten afmeren bij Slurink

11 maart 2011

DORDRECHT - In afwachting van verplaatsing bedrijf

Bunkerstation Slurink mag tijdelijk twee leurboten afmeren aan de kade van de Buiten Walevest. Dit in afwachting van de verplaatsing van het bedrijf naar het industrieterrein de Staart, medio 2012. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarbij voorwaarden gesteld om overlast voor omwonenden te voorkomen. Daarnaast is besloten de eerder opgelegde dwangsom in te trekken, met name omdat het bedrijf zich de afgelopen anderhalf jaar aan de voorwaarden heeft gehouden.

Het bunkerstation aan de Buiten Walevest is al enige jaren een punt van bespreking tussen bedrijf, gemeente en omwonenden. Vanwege de overlast voor omwonenden is het sinds augustus 2009 voor het bedrijf verboden om activiteiten met de leurboten (bevoorradingsboten) nabij de woningen uit te voeren. Slurink heeft sindsdien leurboten aan de overkant van de rivier liggen. Dit levert echter problemen op in de bedrijfsvoering.

Daarom heeft het college nu ingestemd met het verzoek van Slurink om twee boten af te meren aan de openbare kade van de Buiten Walevest, nabij het bunkerstation. Daarbij geldt een aantal voorwaarden om overlast te voorkomen:

- de boten mogen alleen afmeren aan de kade van de Buiten Walevest, aan de westzijde van de loopbrug;
- tussen 21.00 en 7.00 uur vinden geen activiteiten met de aan de kade afgemeerde leurboten plaats;
- de aggregaten van bunkerboten worden niet gebruikt;
- bevoorrading vindt -net zoals nu- alleen plaats aan de buitenzijde van het bunkerstation.

De gemeente en Slurink blijven streven naar een spoedige verplaatsing van het bedrijf naar de ingang van de Eerste Merwedehaven op de Staart. Daarvoor zal Slurink een nieuw bunkerstation bouwen.

Deel dit bericht met je vrienden!