zaterdag 19 juni 2021

Alles over Dordrecht

PvdA wil groslijst met bezuinigingsvoorstellen Sociale Dienst Drechtsteden

11 maart 2011

DORDRECHT - Dinsdag 8 maart was de Drechtsteden Dinsdag in het Grienden College in Sliedrecht. Een prettig nieuw en groot schoolgebouw voor vMBO, gefinancierd met Drechtsteden geld. 's Middags was er een bijeenkomst over het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid. Tal van hulporganisaties in ZHZ richten zich op daders en slachtoffers, ieder vanuit zijn eigen werkterrein, zoals GGD, Bureau Jeugdzorg, GGZ, Bureau Leerplicht, HALT, Boumanhuis, Gevangenis, politie, justitie etc. Maar wie zorgt er voor de juiste afstemming tussen repressie, preventie, hulpverlening en nazorg?

Daar moet het Veiligheidshuis voor zorgen. Sinds 2009 is er ook in de regio ZHZ een Veiligheidshuis, die straf en zorg bij elkaar brengt. Doel is recidive beperken, informatie delen en doelgroepen aanpak ontwikkelen. Doelgroepen zijn: jeugd, veelplegers, huiselijk geweld plegers, overlastgevende jeugdgroepen (zoals met Taskforce Overlast Dordrecht (Colijnstraat en Dordtse Binnenstad)). In Tilburg bestaat het Veiligheidshuis al 9 jaar. Daar is inmiddels de ricidive gehalveerd. Het Veiligheidshuis ZHZ heeft meer kontakten met jongens (79%) dan met meisjes (21%). Steeds belangrijker wordt het afdwingen van hulpverlening. De zorg wordt centraal gesteld, met de repressie als stok achter de deur. Vroeger was het vooral verslaving bij jongeren, nu steeds meer vermogensdelicten. Er is geen inloopfunctie.

Themakamer Sociaal: Eigen Bijdrage WMO-voorzieningen (Rinus van Lavieren/Cor van Verk): De PvdA wil een overzicht/groslijst met bezuinigingsvoorstellen. Zodat een totale afweging gemaakt kan worden hoe de bezuinigingen ingevuld moeten worden. Niet eerst nu besluiten over eigen bijdrage WMO-voorzieningen. Volgens de nieuwe wethouder vd Burgt is er niet echt 1 groslijst, maar zijn er diverse modellen. Binnenkort komt er wel een presentatie van het nieuwe Minimabeleid. Door de wethouderswissel vindt deze presentatie later plaats. Afspraak is nu dat het Drechtstedenbestuur (is daartoe bevoegd) nu wel tot de eigen bijdrage besluit. Maar bij de totale afweging met het Minimabeleid kan dit weer worden gewijzigd door de Drechtraad.

Themakamer Bestuur: Presentatie: Inleiding bestuurlijke vernieuwing lokaal (Jos van Gameren): Steeds meer mensen kunnen zich niet meer vinden in alle standpunten van één politieke partij. Bij het ene onderwerp voel je je thuis bij de ene partij, bij een ander onderwerp bij een andere partij, etc. Vandaar ook steeds meer zwevende kiezers. Men vindt het lastig om zich langdurig te committeren aan 1 partij. Steeds meer vormen van participatie komen voor bij besluitvorming, vooral op lokaal niveau. Burgers brengen steeds meer hun eigen ervaringen en kennis in. De lokale overheid is de eerste overheid voor communicatie en participatie. Rol van de politiek kan verschillend zijn: participerend, controlerend, taakstellend, regisserend, raadplegend, activerend. De PvdA wil een activerende partij zijn en vanuit een duidelijke betrokkenheid en ideologie strijden voor een rechtvaardigere en sociale maatschappij. Politiek is het voortdurend afwegen van belangen. Ook de belangen van mensen met lagere inkomens en beperktere mogelijkheden moeten in het oog gehouden worden.

De discussie over de Netwerkdemocratie van de Drechtsteden gaat de volgende keer verder. De Drechtsteden werken als 6 zelfstandige gemeenten samen. Er zijn wel verschillen in opvatting over tempo en manier waarop moet worden samengewerkt. In de eigen gemeenten moet eerst de discussie worden gevoerd. De PvdA is bezig met het opstellen van een discussiestuk over de regionale samenwerking op de langere termijn.

De motie van BVD om een onderzoek te doen naar een Drechtstreek televisiezender is aangehouden ter bespreking bij deze Netwerkdiscussie. Belangrijk is om bij de regionale samenwerking de inwoners, ondernemers en organisaties veel meer te betrekken. Een TV Drechtsteden kan daarbij een prima rol vervullen, vindt de PvdA. Er is al een RTV Dordrecht, die nu aan het onderzoeken is hoe er meer regionale samenwerking kan komen.

Drechtraad: Wijziging Verordening Inburgering (Cor van Verk): De PvdA ziet Inburgering als een basisvoorziening, als een soort Leerplicht, die voor iedere inwoner met een buitenlands paspoort ter beschikking moet komen. Sancties bij niet meedoen aan deze Inburgering moeten hetzelfde zijn als bij de Leerplichtwet. Nu worden die sanctiebedragen veel te hoog voor mensen die het toch al niet breed hebben. De PvdA wil een keer een discussie in de Drechtraad over de kwaliteit en inhoud van de Inburgeringscursussen, gekoppeld aan het Integratiebeleid. Volgens wethouder vd Burgt is het onbetaalbaar als Inburgering een soort Leerplicht wordt voor grote groepen mensen. De huidige bezuinigingen van het Rijk zijn nog uit de Balkenende tijd. De nieuwe bezuinigingen van de nieuwe regering moeten nog komen, en die zijn zeer fors. Volgens de PvdA kan de wethouder – ofwel alle Drechtsteden – bij het Rijk aandringen op meer geld. "Als je iets belangrijk vindt, dan zorg je voor geld", aldus Cor van Verk. De PvdA stemde tegen de nieuwe wijziging van de Verordening Inburgering. De verordening is met een meerderheid aangenomen, evenals het Amendement van de VVD, dat de terugvordering bij afhaken Inburgering standaard mogelijk maakt.

Deel dit bericht met je vrienden!