maandag 8 maart 2021

Alles over Dordrecht

Evaluatie Burgers aan Zet

10 maart 2011

DORDRECHT - In 2009 en 2010 wilde het vorige college meer aan bewoners zélf overlaten waar het hun eigen leefomgeving betreft, om daarmee het vertrouwen van burgers in het bestuur te vergroten. Bewoners konden zelf beslissen over de besteding van hun buurtbudget. Er zijn twee experimenten met buurtbudgetten uitgevoerd: ‘Burgers aan Zet’. Deze experimenten zijn nu geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de beoogde doelen voor een deel zijn gerealiseerd.

Bewoners van een deel van Nieuw Krispijn en bewoners van de buurt Stadspolder kregen tijdens het experiment in hun buurt meer beslissingsbevoegdheid over hun eigen leefomgeving. In beide buurten hebben bewoners op grote schaal een bijdrage geleverd en er kwamen veel nieuwe gezichten aan tafel om mee te praten.

De experimenten leverden een reeks waardevolle ervaringen op, maar vroegen wel forse inspanningen. De belangrijkste conclusie uit de experimenten is dat bewoners daadwerkelijk beslissingsbevoegdheid hebben gekregen. Dit hebben zij ook zo ervaren en gewaardeerd. Daarnaast zijn in beide buurten de bewoners op grote schaal geactiveerd, zij het een kleine groep in grote mate en verreweg de grootste groep in beperkte mate. Een kleine groep bewoners was zeer intensief betrokken.

De gemeente heeft belangrijke ervaring opgedaan met participatieve trajecten. Deze opgedane kennis wordt in de toekomst zeker gebruikt, want het huidige college kiest voor een open stijl van werken en daarbij speelt participatie een belangrijke rol.

Belangrijke ervaringen en lessen van Burgers aan Zet zijn onder andere, dat de communicatie-uitingen samen met de bewoners werden ontwikkeld, zodat mensen op een goede en duidelijke manier benaderd werden. Belangrijke lessen voor de gemeente zijn dat processen en afspraken een snellere doorlooptijd moeten hebben en dat er goed terug gekoppeld moet worden naar bewoners.

Deze leerpunten neemt dit college van burgemeester en wethouders mee in toekomstige participatieve trajecten, want het college wil de bewoners van de stad en andere belanghebbenden in de stad meer betrekken bij het bestuur en de stad.

Deel dit bericht met je vrienden!