Alles over Dordrecht...
04mrt 2011

Oud-archivaris Dordrecht, dr. Theunis W. Jensma (79) overleden

DORDRECHT – In Buitenpost is 2 maart op 79-jarige leeftijd  overleden de eens zeker bekende Dordtenaar dr. Theunis W. Jensma. Hij wordt dinsdag 8 maart vanaf 13.30 uur herdacht in het kerkje van Hoogebeintum.
Daarna wordt Jensma begraven in het graf van zijn vader naast de kerk.

Jensma was jarenlang - van het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw tot 1989 - directeur van het gemeentelijk archief in Dordrecht. Dat heet nu archiefcentrum DiEP.

Hij schreef ook talrijke standaardwerken over Dordrecht en was een kenner van de geschiedenis van de Grote kerk. Jensma heeft veel onderzoek naar de geschiedenis van Dordrecht gedaan , zodat hij lopend door de stad haast moeiteloos het beeld van voor 1572 voor de geest kon halen.  ,,Elk archiefstuk voor die tijd is door mijn handen gegaan," zei hij eens.

Film
Onlangs was hij nog in beeld bij een film over het werk van DiEP die werd vertoond op RTV Dordrecht. Daarmee werd het 125-jarig bestaan van DiEP/archief zichtbaar gemaakt op de locale omroep.

Zijn archief stond landelijk model voor goed  archiefbeheer in de jaren zeventig en hij was er trots op. Daarom werd het archief gefilmd voor een documentaire.  De TV ploeg volgde de archivaris echt in zijn rol als archivaris, die bij de mensen thuis kwam om belangrijke stukken voor de toekomst veilig te stellen.

Jensma stond dan ook bekend als de archivaris van de stad. Zijn naam hield ook na zijn vertrek een bepaalde bekendheid in historische kringen net zoals een aanntal namen van zijn voorgangers blijft voortleven.

Een hoogtepunt voor hem was de betrokkenheid bij de opening van het Hof, na een restauratie, in 1972. Dat was niet toevallig gelijk met de herdenking van de vierhonderdste vrije Statenvergadering in Dordrecht, die op 19 juli 1572 werd geopend. Koningin Juliana kwam ervoor naar Dordrecht en Jensma was haar gastheer en gids.

Jensma hechtte aan de herdenking van historische feiten en had in 1970 geen steun gekregen om 750 jaar stadsrechten voor Dordrecht te vieren. Inmiddels wordt in de stad al gesproken over mogelijkheden om 2020 te herdenken als jaar van achthonderd stadsrechten. Dr. Jensma had een eigen stijl als directeur van het archief en was ook bereid om zijn mening niet onder stoelen of banken te  steken.

Hans Berrevoets, voorzitter van het Platform Stedelijke Herdenking, kent genoeg verhalen. ,,Ik vind dat Jensma veel heeft betekend voor de historie van Dordrecht. Vooral zijn boeken over de geschiedenis van de Grote kerk, mocht je baanbrekend noemen. Jensma kwam in 1988 in conflict met de gemeente Dordrecht tijdens een ambtelijke reorganisatie en vertrok naar Friesland. Dordrecht bleef voor hem een brug te ver. Een aantal mensen heeft geprobeerd om hem weer een plek te geven in de historie van de stad. Ook mensen van erfgoedcentrum DiEP hebben dat geprobeerd, maar het is helaas niet gelukt. In een boek heeft hij zijn Dordtse tijd ook vrijelijk beschreven. Niet iedereen zal  blij zijn geweest met zijn beoordeling. Zijn betekenis in historische zin is er niet minder om.

Eiland
Zo verdiepte hij zich in de eilandmentaliteit van de Dordtenaren en probeerde aan te geven, wat de betekenis kon zijn voor de culturele geschiedenis als stad in een bepaald isolement.  Dordrecht was alleen lange tijd via veerdiensten over water te bereiken en de eerste bruggen werden rond 1870 voor het spoor aangelegd.

Archiefcentrum DiEP zal morgen (zaterdag) een advertentie plaatsen in AD De Dordtenaar om hem zo een passende plaats te geven in het collecief geheugen.

Naast liefhebber van historie was Jensma ook thuis in de theologie, waarin hij was gepromoveerd. Na zijn verhuizing naar Friesland ging hij regelmatig voor als predikant.  Ook vanuit Buitenpost schreef hij nog een theologisch werk, met veel aandacht voor de geschiedenis.

Jensma was ook schaakliefhebber en speelde in Dordrecht voor het tweede team van de vereniging. Tijdens het teamschaken in de historische Statenzaal van het Hof, waar in de toekomst DiEP als opvolger van zijn archief Dordrecht nog meer op de kaart zal zetten, speelde hij voor een team van de gemeente Dordrecht. Dat was in 1977. Hij was toen zeker door mediaaandacht een bekende Dordtenaar.

In Friesland werd hij een aantal malen clubkampioen van een schaakvereniging.  Een kenmerkende foto kon achter het bord, door het rookverbod, niet meer worden gemaakt.

Jensma was een vefaand pijprokers en zijn bureau in Dordrecht lag vol met allerlei pijpen. Een foto in de krant met pijpen was ook een vast beeld. Deel dit bericht met je vrienden!