dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

Vasten-vespervieringen in Gedachteniskapel Titus Brandsma

4 maart 2011 (door Paul Seesink)

DORDRECHT - De MOV-groep (Missie, Ontwikkeling en Vrede) van katholiek Dordrecht houdt op zes maandagen in de Veertigdagentijd, de vastentijd, vespervieringen in de Gedachteniskapel Titus Brandsma aan de Nolensweg in Dordrecht. Deze korte vieringen zijn bedoeld als opmaat naar Pasen. In meditatieve sfeer lezen we een tekst uit de bijbel, zingen we de psalm van de volgende zondag en bidden we voor wat ons bezig houdt in deze Veertigdagentijd.

In deze avondvieringen wordt ook een activiteit van Vastenaktie/Cordaid belicht. Dit jaar wordt onder het thema: 'Plant iets moois voor een ander', aandacht gevraagd voor het Mangyan-volk van het Filippijnse eiland Mindoro. Tevens zal per avond kort stilgestaan worden bij een fragment van de hongerdoek van de Indonesische kunstenaar Suryo Indratno.

Met deze zes vasten-vespervieringen hoopt de MOV-groep het nodige geld te vergaren voor het Filippijnse project van Vastenaktie/Cordaid. De avonden zijn niet beperkt tot leden van de parochie O.L.Vrouw van de berg Karmel; andere belangstellenden zijn evenzeer welkom.

Nadere informatie staat vermeld op de agenda's van www.dordrecht.net en www.katholiekdordrecht.nl

Deel dit bericht met je vrienden!