Alles over Dordrecht...
01mrt 2011

Burgemeester wil in Dordrecht politiek debat met respect

DORDRECHT -Burgemeester Arno Brok vindt dat het politieke debat met respect moet worden gevoerd in Dordrecht. Vorige week heeft hij daarover gesproken met de fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad.

Aanleiding was de discussie in de raad over de benoeming van D66-voorvrouw Nelleke de Smoker tot nestor. Beter voor Dordt (BVD) stemde tegen want zij nam geen afstand van de wijze waarop PvdA voorman Jan Lagendijk kritiek uitte.

Via twitter, op de website Idordt.nl en bij Dordt Nu is in allerlei vormen het debat door gegaan. Ad De Dordtenaar schreef vanmorgen ook over de stijl van het debat in een nieuwsverhaal. De burgemeester wil in Dordrecht graag een politiek debat met respect.

 

De website www.Dordrecht.net wil graag op een passende wijze het debat volgen en laat wat betreft de meningen graag het oordeel aan de lezers over. Voor wie mee wil doen aan het debat, verwijzen we naar andere sites. Een belangrijke rol speelt ook het sociale medium twitter.

Nav eerste bericht in de krant de visie van een oud-raadslid:

 

Etiketten of etiquette?  (mening van oud gemeenteraadslid Diny Koppens, zie verder ook haar website brainwaves)

In de media wordt gesproken dat er een gedragscode wordt bedacht voor raadsleden en hoe zij met elkaar om dienen te gaan. En dan hebben we het over respect hebben voor elkaar.

Maar geheel volgens de landelijke trend zien we hier in Dordt ook regelmatig dat men op elkaar inhakt, los van context, nuance of fatsoen. Laatst hoorde ik zelfs een landelijk politicus zeggen dat alle verkeersbeperkende maatregelen in het land ook een ‘linkse hobby’zouden zijn. Het moet niet gekker worden. En kennelijk voelt een lokale politicus zich hierdoor gerechtvaardigd om maar te gaan spuien en op veel zaken die hem niet zinnen een etiketje: ‘Ook Linkse Hobby’ te plakken.

Martijn Groenweg overschrijdt de grenzen van het betamelijke in zijn uitlatingen. Ik kan me niet herinneren dat we in de vorige periode zo met elkaar omgingen. Ja, in de fractiekamers werden frustraties soms wel zo geuit, maar niet in de openbaarheid van de raads- en commissievergaderingen, en al helemaal niet op deze toon.

Wat me ook opviel is dat Martijn in de krant aangaf dat hij en een fractiegenoot in tegenstelling tot de andere 13 BVD leden tegen de plannen van het Energiehuis bleven omdat zij met zijn tweetjes in de fractie als enigen over financieel inzicht zouden beschikken. Daarmee zet je je fractie ook niet goed neer, Martijn., en je zult van Leny wel flink op je op hebben gekregen.

Wat ik nu zo jammer vind is dat een grote fractie, die in coalitieverband echt veel voor elkaar zou kunnen krijgen, zo niet goed uit de verf komt. Met zoveel expertise aan boord kunnen goede raadsvoorstellen en initiatiefvoorstellen worden opgetuigd, zou je burgers kunnen helpen met initiatieven, en het lijkt nu wel of BVD er qua bitterheid nog een schepje bovenop doet in vergelijking met vorige keer. En heeft bitterheid hen 15 zetels opgeleverd? Dan herkent de kiezer zich in hun bitterheid, en heeft de politiek de schone taak om deze bitterheid van de kiezer te keren in solidatiteit, schouders eronder, eerlijke lastenverdeling, werkgelegenheid en zo meer.

Martijn: zou het niet zo kunnen zijn dat het herstructureren van bedrijventerreinen ook werkgelegenheid oplevert voor de bouw, en stageplaatsen voor het (V) MBO? Denk daar nou eens over na, stop daar je passie en vuur in, en dan moet je eens kijken wat je allemaal kan.

 

(Dordrecht.net staat open voor andere meningen, die herkenaar als mening worden gepubliceerd, maar niet de mening behoeft weer te geven van deze website. )

 Deel dit bericht met je vrienden!