maandag 25 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Provincialeweg op de schop

1 maart 2011

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht werkt aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en de verkeersveiligheid van de oostelijke stadsdelen Dubbeldam en Stadspolders. Afgelopen jaren is de verkeersdrukte op de Provincialeweg sterk toegenomen. Om de doorstroom te verbeteren moet de Provincialeweg op de schop. In mei start de gemeente met de voorbereidingen voor de reconstructie van de Provincialeweg.

Met de huidige inrichting nadert de Provincialeweg momenteel (deel Recklinghausenweg-Reeweg Oost), vooral tijdens de spitsuren, haar maximale verkeerscapaciteit. Maatregelen zijn dan ook noodzakelijk, zoals het aanbrengen van busbanen en het instellen van een groene golf. Hiervoor zijn naast een bestemmingsplanherziening twee verkeersbesluiten nodig.

De verkeersbesluiten “Provincialeweg” en “Vissersdijk” hebben gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen van 11 november tot en met december 2010. Op dinsdag 15 februari heeft het college ingestemd met het voorstel aan de raad om het bestemmingsplan “Provincialeweg” vast te stellen. Het college heeft de verkeersbesluiten goedgekeurd.

Fasering werkzaamheden
De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd. In de eerste fase (mei/juni) wordt plaatselijk het bestaande asfalt uitgebreid. De tweede en de derde fase vinden in de zomervakantie plaats. In de tweede fase wordt het asfalt hersteld, waarna in derde fase over de gehele Provincialeweg een nieuwe deklaag wordt aangebracht over zowel het nieuwe als het gerepareerde asfalt.

In de vierde fase, na de vakantie, vinden de afrondende werkzaamheden plaats. Ook de wegverbreding tussen de Ploegstraat en de Recklinghausenweg zal tot ruim na de zomervakantie doorlopen. De gemeente informeert de bewoners de komende maanden over de exacte fasering van de werkzaamheden, onder andere via brieven en nieuwsberichten in de krant en de huis-aan-huisbladen. Ook is het projectteam van de Provincialeweg aanwezig op de Gebiedsinformatiemarkt op 20 april bij stichting de Hoop, Provincialeweg 70.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de Reconstructie van de Provincialeweg of heeft u een vraag? Kijk op www.dordrecht.nl/provincialeweg of bel naar de projectmanager, mevr. K. Westgeest, telefoonnummer (078) 639 6497.

Deel dit bericht met je vrienden!