maandag 27 september 2021

Alles over Dordrecht

Jasper Mos (32) nieuwe en jongste wethouder voor VVD Dordrecht

25 februari 2011

DORDRECHT -De VVD-fractie draagt Jasper Mos voor als nieuwe wethouder. Hij wordt de opvolger van Ferdinand J. van den Oever.  De benoeming wordt verwacht in de normale middag vergadering van de gemeenteraad op 22 maart.

De VVD maakt het nieuws op de eigen site op de volgende wijze bekend:

Na een selectieproces van twee weken en een afrondende fractievergadering is vrijdagavond 25 februari jl. besloten om Jasper Mos, de huidige fractievoorzitter, voor te dragen als kandidaat wethouder.

In de selectiecommissie waren bestuur en fractie vertegenwoordigd onder een onafhankelijk voorzitter uit prominente VVD-kringen. De commissie heeft de procedure zo snel af kunnen ronden omdat de keuze helder en unaniem was. De fractie is trots!

Tot zover de mededeling van de VVD op de eigen website!

Jasper Mos wordt de jongste wethouder in de geschiedenis van Dordrecht,, zover nu kan worden nagegaan. Liane Roemers was in 1986 34 jaar toen zij naast Nico Maas de tweede VVD-wethouder werd in het collega.

Jonge benoemingen passen in de liberale traditie: De lijsttrekker van de VVD voor de Statenverkiezing in Zuid-Holland is een generatiegenoot van Jasper en Hans Wiegel werd leider van de VVD in de kamer ook rond zijn dertigste.

RTV Rijnmond meldt als eerste het nieuws bij monde van Thijs Blom via twitter.  Kort daarna bevestigt Jasper Mos het in zijn traditie van snelle communicatie: via twitter!

Piet de Meer kondigt voor op de website van Dordt Nu/Stem van Dordt een eerste gesprek aan.

Beslissing

De VVD fractie heeft gisteravond de beslissing genomen om te kiezen voor Jasper Mos, die in 2010 als frac tievoorzitter in de raad begon.De coalitiegenoten CDA en Beter voor Dordt zijn vandaag geinformeerd net als burgemeester Arno Brok als voorzitter van het college.

Jasper Mos is de tweede nieuwe naam in het daglijks bestuur van de stad, na dinsdag de komst van Bert vd Burgt voor het CDA.

Formeel begint wethouder Ferdinand J. van den Oever op 7 maart aan zijn nieuwe baan.  In de loop van maart zal de raad Jasper benoemen.

In de regel is Jasper Mos snel met eigen twitterberichten. Zo had hij op internet de primeur over het vertrek van Dion van Steensel als wethouder.

Via TWITTER komt zijn bevestiging om 22,51:

Het is nu officieel: ik word voorgedragen als kandidaat wethouder voor de VVD in Dordrecht! #zinin

Op de site van de VVD Dordrecht wordt de 32-jarige Jasper Mos voorgesteld.

Zijn visie:

De VVD staat voor mij in de eerste plaats voor vrijheid. Vrijheid om te zijn wie je bent, vrijheid om te zeggen wat je denkt, vrijheid om jezelf te ontplooien maar ook vrijheid om te deel te nemen aan de maatschappij.

Om mee te kunnen draaien in de maatschappij is mobiliteit van groot belang: bijvoorbeeld om naar school, werk, familie, vrienden, sportvereniging of winkels te gaan. De komende periode ga ik mij dan ook inzetten voor ons thema mobiliteit. De VVD vindt dat u zich vlot en veilig moet kunnen verplaatsen.

Met name in de spits staat de stad zo goed als vast. De toegangswegen van- en naar Stadspolders en Sterrenburg zijn hier voorbeelden van. Niet alleen auto's staan in de file, ook fietsers worden geconfronteerd met volle fietsstroken en dikke rijen voor de verkeerslichten. Dat is zonde. Zo gaat kostbare tijd verloren, ontstaan onveilige situaties en wordt het milieu onnodig belast.

De VVD wil vaker kiezen voor rotondes in plaats van verkeerslichten, doorgaande fietsroutes waar mogelijk scheiden van het snelverkeer en bij toekomstige bebouwing of stadsvernieuwing nadrukkelijk aandacht vragen voor de effecten op de bereikbaarheid. Wat de VVD betreft is de bereikbaarheid per trein van de zuidkant van Dordrecht ook voor verbetering vatbaar. De VVD is voorstander van een station aan de copernicusweg en aan het leerpark.

Lees meer over:

wethouder VVD Jasper Mos jongste
Deel dit bericht met je vrienden!