zaterdag 19 juni 2021

Alles over Dordrecht

Kandidaten Drechtsteden laag op de verkiezingslijsten provincale staten

14 februari 2011

DRECHTSTEDEN - Willem Schneider woont in Hendrik-Ido-Ambacht en is columnist op Ambacht.net. Hij is erg betrokken bij de huidige (politieke) ontwikkelingen in de Drechtsteden en schrijft het volgende:

De volgende verkiezingen komen er aan! Volgt u deze verkiezingen ook?

Eerlijk gezegd, ik zie er maar weinig van. Natuurlijk: er moet worden bezuinigd, maar daarom kunnen de (kansrijke) statenleden wel goed campagne voeren. Het zal een mooi resultaat van deze campagne zijn als een groot aantal statenleden uit de Drechtsteden komen. Zullen de politieke vertegenwoordigers uit de Drechtsteden en masse het provinciehuis in Den Haag binnenstormen? Ik hoop het wel, maar de werkelijkheid is anders.
 
Ik geef toe: van de provinciale staten in Zuid-Holland lees je weinig. Dat leeft niet bij de burgers. En ik geef toe: dat geldt ook voor de regionale politiek in de Drechtsteden. Dan kan ik me goed voorstellen dat mensen (zoals een prominent Dordts politicus onlangs aangaf) roepen: laat dan de Drechtraad ook maar gekozen worden! De vraag is of dat ooit zal gebeuren. 
 
Argumenten
Maar u kunt op 2 maart as. wel uw stem uitbrengen voor de Provinciale Staten. Van dat recht dient u zeker gebruik maken. En wel om de volgende redenen:
Het huidige kabinet -wat u er ook van vindt- heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. En de nieuwe Eerste Kamer wordt in mei gekozen door …  u raadt het al: de nieuwe Provinciale Statenleden. Deze verkiezingen is op zich ook een hele carrousel, maar daar ga ik u niet mee lastig vallen.
Het huidige kabinet wil het provincieland eens flink door elkaar schudden. Dit is overigens niet de eerste keer....  Er wordt zelfs gesproken over een Randstadprovincie (Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en wellicht Utrecht). Dit conservatieve kabinet doet haar naam eer aan, want vroeger overheerste in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Holland ook de andere “provinciën en gewesten”. Er was zelfs in tijden van oorlog een “ [nieuwe] Hollandse waterlinie” om Holland te beschermen tegen de vijanden. E.e.a. betekent dat u wel eens voor de laatste keer de Provinciale Staten van Zuid-Holland zou kunnen gaan kiezen.
Opschaling van provincies betekent dat allerlei bestuursstructuren als stadsgewesten, regio’s etc. hun kans ruiken om hun bestaansrecht te benadrukken. Grootschalige provincies kunnen zich niet direct met gebiedsgerichte onderwerpen bezighouden. Regiobesturen, zoals het Drechtstedenbestuur, zou dan in dat bestuurlijke gat kunnen springen.
Inmiddels is de door de Kiesraad, -het orgaan dat over de verkiezingen gaat- formeel de kandidatenlijsten van de verschillende partijen vastgesteld. Als Ambachter en Drechtstedenaar ben ik benieuwd naar de nieuwe vertegenwoordiging van Drechtsteden in de provinciale staten. Als kandidaten uit onze regio hoog op de lijsten staan, en worden gekozen, kan dat een stimulans betekenen voor projecten en beleidsprogramma’s die in onze regio worden uitgevoerd of op stapel staan. De Drechtsteden kunnen wel een (provinciaal) steuntje in de rug gebruiken. 
 
Overzicht kandidaten uit Drechtsteden: 20 kandidaten
Daarom heb ik de lijsten van Kieskring 3 Dordrecht, gepubliceerd op de website van de Kiesraad, eens bekeken. Daarbij keek ik naar de woonplaatsen van de eerste 20 kandidaten. Het resultaat heb ik in onderstaande tabel weergegeven. Tussen haakjes staan de plaatsen van de gekandideerden op hun lijst. Bijv. de CDA-vertegenwoordiger uit Dordrecht staat op de 3e plaats van de CDA-lijst.

   CDA  VVD  Pvda  SP CU  SGP

 Lok.
part.

 d66  50 plus  tot
Alblasserdam           1 (4)      
Dordrecht  1 (3)  1 (15) 1 (7)
1 (16)
1(16)      

1 (5)
1 (12)
1 (14)
1 (17)

  9
H.I. Ambacht         1 (20)   1 (6)   1 (6) 3
                     
Papendrecht                 1 (7) 1
Sliedrecht       1 (17)   1 (3)
1 (15)
      3
Zwijndrecht    1 (14)     1 (15)     1 (14)   3
  1 2 2 2 2 3 1 5 2 20

Als ik kijk naar de Drechtsteden dan blijkt dat van de 20 kandidaten de meeste uit Dordrecht afkomstig zijn: 9 kandidaten, waarvan 4 van D66, 2 PvdA, 1 CDA, en 1 VVD.
H.I. Ambacht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben elk 3 kandidaten (totaal ook 9).
Papendrecht en Albasserdam hebben elk 1 kandidaat.
 
Groenlinks heeft de kandidaten uit de Drechtsteden laag geplaatst. Er zijn twee kandidaten afkomstig uit Dordrecht, resp. op de plaatsen 21 en 23.De PVV heeft geen kandidaten uit de Drechtsteden op de lijst gezet. Dat geldt ook voor de Partij voor de Dieren. Bij de SGP staan overigens 2 van de 3 kandidaten hoog en komen alle drie kandidaten uit de Alblasserwaard. 
 
Hoog op de lijst
Kandidaat zijn is niet hetzelfde als worden gekozen. Daarom heb ik tussen haakjes gezet op welke plaats deze kandidaat staat. Dan blijken de 7 van 20 kandidaten in de Top 10 van hun lijst te staan. Van deze 7 kandidaten zijn er 4 in de Top 5 van hun lijst.
Het hoogst staan een kandidaat uit Dordrecht en één uit Sliedrecht: op de 3e plaats. Ook de nr. 7 van de PvdA wordt mogelijk gekozen. Het is niet uitgesloten dat nr. 5 van D66 gekozen bij een grote van D66.
Kortom: 3 (misschien 4) van de 20 kandidaten uit de Drechtsteden hebben een reële kans op een verkiezing. 
 
Invloed?
E.e.a. betekent dat de invloed van Drechtsteden in de Provinciale Staten niet zo groot zal zijn: het CDA, de PvdA, en mogelijk SGP en D66 zal een Statenlid uit de Drechtsteden kunnen leveren. De kans is groot dat deze kandidaten uit Dordrecht komen, eventueel uit Sliedrecht.
Dat geringe aantal is jammer: de Drechtsteden omvat immers een gebied van circa 250.000 inwoners. Ter vergelijking: momenteel tellen de Provincale Staten 55 leden.
Mocht vanuit de Drechtsteden een Gedeputeerde worden geleverd, kan deze invloed toenemen, afhankelijk overigens van de portefeuille van deze Gedeputeerde. 
 
Ambacht: laag op de lijst
En het staat het met ons ’t Ambacht? De kans is groot dat er geen Ambachter in de Provinciale Staten komt. Dat geldt overigens ook Papendrecht en Zwijndrecht. 
Ik geef toe: dit onderzoekje is slechts een quick scan, waarbij ik geen rekening heb gehouden met voorkeurstemmen van de kiezers. 
 
Stem wijzer
Hoe het zij: laat uw stem horen, zeker omdat deze verkiezingen nauw gelieerd zijn aan de (in)stabiliteit van dit kabinet.

Deel dit bericht met je vrienden!