zaterdag 19 juni 2021

Alles over Dordrecht

Ingenieursbureaus Rotterdam en Drechtsteden gaan samenwerken

10 februari 2011 (door Hans Huisman)

DRECHTSTEDEN - Het Ingenieursbureau van Gemeentewerken Rotterdam en het Ingenieursbureau Drechtsteden gaan intensiever samenwerken en meer kennis en expertise delen. Door het opbouwen van een regionaal kennisnetwerk willen de bureaus een sterkere positie in de regio krijgen. Tot nu toe werkten de bureaus vooral op ad hoc basis samen. De samenwerking krijgt nu een structureler karakter. 

De ingenieursbureaus gaan onder andere samenwerken op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Ontwikkelingen in het buitendijks bouwen, duurzaam gebruik van de ondergrond en de toepassing van innovatief asfalt: voorbeelden van terreinen waarop de ingenieursbureaus elkaar opzoeken. Ook maken ze gebruik van elkaars expertise bij de aanbesteding van ingenieurswerk,  omgevings- en contractmanagement en risicomanagement.

De bureaus kijken over de grenzen van de eigen organisatie heen om samen sterker te staan. Zo maakt het Ingenieursbureau Drechtsteden gebruik van de kennis van Rotterdam als het gaat om de ondergrond. Rotterdam maakt op zijn beurt weer graag gebruik van de kennis van de Drechtsteden voor de aanleg van binnenstedelijke kademuren of de funderingsaanpak. Beide bureaus werken daarnaast samen aan een nieuw kwaliteitshandboek directievoering en contractmanagement.

De bureaus organiseren in 2011 een aantal expertisebijeenkomsten over bijvoorbeeld het werken met gedigitaliseerde 3D-ontwerpen (Rotterdam) en expertise op het gebied van binnenstedelijke kademuren (Drechtsteden). 

Lees meer over:

drechtsteden ingenieursbureau
Deel dit bericht met je vrienden!