Alles over Dordrecht...
31jan 2011

Donatieactie voor De Buitenwacht: al meer dan 14.000 euro binnen

DORDRECHT -Tot nu toe heeft de stichting vrienden van de Buitenwacht meer dan veertienduizend euro bijeen gebracht om dit sociale werk in Krispijn te steunen.

De stichting bericht in een eigen bericht over de actie, die ook dit jaar zal doorlopen om de basis onder de Buitenwacht verder te versterken:

 

Velen hebben gereageerd op onze donateursactie, u weet wel: eind mei bleek de financiële positie van De Buitenwacht niet zo best. Daarom startten de Vrienden van De Buitenwacht een actie om extra inkomsten te werven.

In november stond de teller op € 9.700,00.
Daarna ontvingen we nog van onder andere van WJS € 50,00, JG € 50,00, NCT € 70,00 en LAvdL € 30,00.
Heel blij zijn we met de gulle gevers die elke maand een bedrag storten!

Niet alle gevers zijn hier genoemd. Sommigen omdat zij aangeven anoniem te willen blijven en anderen omdat zij een schriftelijke bevestiging ontvingen.
Aan het slot van het jaar was een totaalbedrag van € 14.426,00 ontvangen. Een geweldig bedrag. We danken iedereen hartelijk voor haar of zijn bijdrage.
We roepen iedereen op ons te blijven steunen want De Buitenwacht is nog steeds niet in rustig vaarwater! Ook in 2011 hebben we u nodig.
Maak uw gift over op giro 6766554, Stichting Vrienden van De Buitenwacht te Dordrecht.

 Deel dit bericht met je vrienden!