Alles over Dordrecht...
28jan 2011

Buitenwacht Dordrecht op zoek naar nieuwe voorzitter

DORDRECHT - Kandidaat-CDA-wethouder Bert van de Burgt  vertrekt binnenkort als voorzitter van centrum de Buitenwacht in Oud Krispijn. Dat houdt in, dat het centrum dat opkomt voor mensen in de knel, op korte termijn een nieuwe voorztter moet krijgen.

Van de Burgt werd in 2008 voorzitter van het Centrum, dat toen een moeilijke tijd doormaakte. Hij wist met vrijwilligers de Buitenwacht en de mensen weer perspectief te geven.

Als voorzitter gaf de nu kandidaat-wethouder ook een visie op besturen:

(tekst van de website Buitenwaccht):

 

 

Bestuur - Bestuur

Besturen kun je op verschillende manieren doen nl. op afstand, op hoofdlijnen en als werkbestuur. Op afstand dan laat je anderen, het personeel al het werk doen en dat keur je goed of af. Op hoofdlijnen dan wil je beleid stukken zien gemaakt door het personeel en daar besluit je over. De leden van het bestuur van De Buitenwacht hebben ervoor gekozen  als werkbestuur te willen functioneren. Dat betekent dat de secretaris zelf de verslagen maakt en de brieven schrijft en verstuurt. Dat de penningmeester zelf de boekhouding doet en financiële verslagen maakt. Dat de voorzitter het bestuur voorzit, vertegenwoordigt naar de Gemeente en naar fondsen en anderen toe, contacten met het personeel onderhoudt. Voor alle bestuursleden betekent dit meewerken in en aan de organisatie, directe contacten onderhouden, present zijn bij activiteiten etc.

Van groot belang is dat het bestuur de doelstelling van De Buitenwacht bewaakt en zorg draagt deze doelstelling te realiseren. Daarvoor zoekt het bestuur naar financiën, trekt personeel aan en zorgt voor hen, zorgt voor de huisvesting en onderhoud, laat een goed programma verzorgen, zorgt voor ontwikkeling van de inhoud en organisatie van De Buitenwacht, werkt aan kwaliteitszorg en Public Relations. Naast een grote verantwoordelijkheid vraagt dat motivatie die uitkomt in tijd, aandacht en inzet.

De komende nieuwsbrieven willen we als bestuursleden iets vertellen over onze motivatie, onze inzet om te laten uitkomen wat vrijwillig bestuurder zijn van De Buitenwacht voor een ieder betekent.

Bert van de Burgt, voorzitter.

 Deel dit bericht met je vrienden!