maandag 21 september 2020

Alles over Dordrecht

VVD plaatst ook kritische kanttekeningen stadionbouw FC Dordrecht

20 januari 2011

DORDRECHT -De fractievoorzitter van de VVD Dordrecht, Jasper Mos, wijst erop dat ook zijn fractie kritische kanttekeningen plaatst bij de bouw van een nieuw stadion voor FC Dordrecht.

VVD bericht John van der Net:

In de commissievergadering van 18 januari 2011 is de raadsinformatiebrief besproken over de plannen voor het nieuwe stadion van FC Dordt nabij de provinciale weg. De VVD is van mening dat de FC belangrijk is voor Dordrecht, maar vindt tegelijkertijd dat een betaald voetbalorganisatie zijn eigen broek moet ophouden.

Dat de FC plannen heeft voor een nieuw stadion is zeker in deze economisch mindere tijden goed voor de ontwikkelingen in de stad. Een belangrijk voordeel van dit plan is dat er op het huidige terrein van de FC ruimte komt voor woningen in het duurdere segment, en daar is de VVD zoals bekend warm voorstander van. Nu bebouwing de Zuidpolder niet doorgaat is deze locatie daarvoor een goed alternatief. De ecologische hoofdstructuur wordt eveneens verbeterd en ook dat vindt de VVD een goed punt.

De VVD is echter van mening dat de gemeente de FC wel mag faciliteren bij de bouw van een nieuw stadion, maar terughoudend moet zijn met steun. De voorgestelde constructie om de huidige stadiongrond terug te verkopen aan de FC tegen de huidige grondwaarde en daarna de bestemming te wijzigen lijkt acceptabel, maar schuurt volgens de VVD aan tegen staatsteun. De wethouder heeft toegezegd te gaan onderzoeken of daar sprake van is.

Het uitsluiten in het plan van ontwikkelingen zoals een bioscoop, casino, supermarkt e.d. lijkt gezien de locatie van het nieuwe stadion verstandig, echter dit beperkt de kans van slagen. Ook de verkeersafwikkeling op de gekozen locatie lijkt problematisch zeker gezien de problemen die daar nu al zijn. Voor de burgers van Stadspolders, De Hoven en Dubbeldam is het idee van een groot complex aan de provinciale weg niet echt aantrekkelijk. De VVD begrijpt deze bezwaren en wil dan ook graag weten hoe de wethouder deze bezwaren kan wegnemen als het plan doorgaat.

Het vervolg nu is dat de FC een business case zal gaan aanleveren en dat daarna zal worden besloten of er definitief medewerking zal worden verleend aan de verplaatsing van het stadion.

Tot slot merkt de VVD op dat voor een combinatie met andere maatschappelijke voorzieningen een andere locatie misschien een beter optie is, bijvoorbeeld op het Maasterras. Deze locatie wordt ook genoemd als de mogelijke locatie voor een bioscoop. Indien beide plannen op die locatie wel goed inpasbaar zijn, kan mogelijk de levensvatbaarheid van het stadionplan worden vergroot, geld worden bespaard en een nieuwe bestemming worden gevonden voor een deel van het terrein van het ooit beoogde maar niet gerealiseerde kantorenpark.

Lees meer over:

voetbal FC Dordrecht
Deel dit bericht met je vrienden!