zondag 27 september 2020

Alles over Dordrecht

Christenunie/SGP: Plan nieuw stadion FC Dordrecht mogelijk staatssteun

19 januari 2011

DORDRECHT -De Betaald Voetbal Organisatie (BVO) FC Dordrecht hoopt volgend jaar al met de bouw van het nieuwe stadion te kunnen beginnen. De gemeente is niet zo voor veel nevenactiviteiten en nu speelt ook de kwestie over een verhandeling van de grond, om plannen mogelijk te maken, geen vorm van staatssteun is.

De fractie Christenunie/SGP heeft dit onderwerp bij monde van Pieter Verhoeve aanhangig gemaakt en wethouder Piet Sleeking heeft namens de gemeente toegezegd een onderzoek in te stellen naar juridische haken en ogen aan het plan.

Onderop reactie van de PvdA.

Christenunie/SGP Dordrecht bericht daarover via een bericht:

FC Dordrecht wil een nieuw stadion. Daarvoor is een ingenieuze grondtransactie nodig. Het idee: FC Dordrecht koopt de grond onder het huidige stadion tegen m2 prijs van 'sportwaarde' van de gemeente. Nadat ze eigenaar is geworden verkoopt ze de grond tegen m2 'villaparkprijs'. Het verschil in waarde daartussen is dermate groot, wellicht enkele miljoenen, dat de club FC Dordrecht haar nieuwe stadion op het kassencomplex voor een deel kan financieren. De winst die de gemeente theoretisch zelf kan halen met de verkoop van de grond, wordt nu gegeven aan een club die daarmee onder meer haar schuldenlast kan verminderen. De club heeft het financieel zeer moeilijk, ze staat onder het strengste toezicht van de KNVB, categorie 1, ofwel 'bijzonder beheer'.

Deze constructie is in de visie van de CU/SGP een verkapte subsidie. Bovendien dient zich hier de vraag aan of er geen sprake is van verboden staatssteun. De Europese Regelgeving is streng op dit terrein. Van staatsteun is sprake als de begunstigde partij een voordeel krijgt dat in een normale marktsituatie niet verkregen wordt. Vermoedelijk kan geen enkele andere Dordtse instantie de Krommedijkgrond op deze manier kopen en doorverkopen. De CU-SGP stelt niet dat er sprake is van staatsteun, maar signaleert dat het er wel de schijn van heeft en wil daarom graag weten van het college of zij dit risico ook ziet, en zo ja, wat er dan aan gedaan gaat worden.

De CU-SGP snijdt dit punt niet zonder grote oorzaak aan. Uit jurisprudentie met betrekking tot het AZ-stadion te Alkmaar blijkt deze problematiek voor jaren vertraging van de bouw en meerkosten hebben gezorgd.

Dit omdat belanghebbenden, in dit geval de bestaande winkeliers in de buurt van het nieuwe stadion die de gebiedsontwikkeling niet in overeenstemming achten met hun belangen, de burgerlijke rechter met succes verzochten om de voorgenomen grondtransacties te verhinderen. Ook konden zij met succes opkomen tegen de noodzakelijke bestemmingsplanherziening c.q. omgevingsvergunning en werd bij de Europese Commissie een klacht ingediend wegens schending van het communautaire recht. Uiteindelijk is de zaak na enkele jaren onduidelijkheid en gespannen politieke verhoudingen gerepareerd met een nieuwe juridische constructie. Ook daar was er sprake van grond onder een oud stadion dat verkocht werd aan AZ en door henzelf werd doorverkocht aan een projectontwikkelaar die er een appartementencomplex bouwde. In de commissievergadering van 18 januari zegde wethouder Sleeking de CU/SGP toe dit risico 'snel uit te zoeken'.

PvdA bericht over onderwerp Nieuw Station FC Dordrecht (Ibrahim Eski): De gemeente is voor het realiseren van een nieuw stadion voor FC Dordrecht aan de Provincialeweg (kassencomplex). FC Dordrecht moet dit zelf doen via projectontwikkelaar. De gemeente verkoopt de grond aan FC Dordrecht, zodat deze club hier verder mee kan met de ontwikkelaar. De gemeente wil geen supermarkt, geen megabioscoop en geen casino/speelhal in het nieuwe complex. Deze voorzieningen zouden met de opbrengst van de nieuw te bouwen woningen het geheel kunnen financieren. De gemeente wil geen concurrentie van een supermarkt en wil een bioscoop in de binnenstad, om de loop in de binnenstad te houden. De PvdA is er sterk voor dat een nieuw stadion wordt gebouwd. Maar ziet hier dan ook volop mogelijkheden voor een echte grote bioscoop. Daar is ruimte voor en het draagt financieel bij in de ontwikkeling van het hele complex. In de binnenstad is geen ruimte voor een grote bioscoop, daar is onze binnenstad te compact en te kwetsbaar voor, met veel oude gebouwen. Wethouder Sleeking gaat verder met de uitwerking van de plannen, gaat onderzoek doen naar voorkomen van oneigenlijke staatssteun en de verkeerssituatie, incl. de opmerkingen in de Adviescommissie, en komt terug naar de raad.

Lees meer over:

voetbal FC Dordrecht
Deel dit bericht met je vrienden!