Alles over Dordrecht...
30nov 2010

Unanieme politieke steun voor namen vergaderzalen Stadskantoor Dordrecht

DORDRECHT - Twaalf vergaderzalen in het Stadskantoor in Dordrecht  krijgen een historische naam. Uiteindelijk is de gehele gemeenteraad hiermee unaniem akkoord gegaan. Het initiatiefvoorstel was geschreven door Pieter Verhoeve van de fractie Christenunie/SGP.  In eerste instantie leek Beter voor Dordt (BVD) een voorbehoud te maken. Dat is niet op inhoudelijke gronden gedaan, maar om financiele redenen.

De partij vindt dat de gemeenteraad niet zomaar het budgetrecht heeft. BVD wijst daarom op de te duur uitgevallen verbouwing van de vergadervleugel van het Stadskantoor.  Raadslid Jacqueline van Dongen legde daarvoor de volgende verklaring af:

Wij zullen niet tegen dit initiatiefvoorstel stemmen, maar willen wel uiten waar onze terughoudendheid ligt. De kosten moeten gedragen worden uit een budget dat tot twee keer toe aangevuld moest worden wegens royale overschrijdingen. Wij vinden het geen goed signaal om, nu er een schrale financiële wind staat, geld uit te geven aan het opleuken van het Stadskantoor. Ook voor de naamgeving van bruggen, rotondes en fietspaden zijn wij voorstander van de thans passende zuinige maat. Naamgeving zoveel mogelijk uitvoeren op het moment en in het budget van regulier onderhoud.Deel dit bericht met je vrienden!