maandag 17 mei 2021

Alles over Dordrecht

Karmelieten en Karmelklooster Dordrecht bezinnen zich op gevolgen van vergrijzing

28 november 2010

DORDRECHT –  De orde van Karmelieten heeft vier vestigingen, vier 'karmels' in West-Nederland, waaronder één in Dordrecht.

Door toenemende vergrijzing is het de vraag of dit zo kan blijven. De Karmelieten zijn nauw verbonden met Dordrecht en met hun klooster naast de De Verrezen Christuskerk in Crabbehof van de katholieke parochie Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel i.o.. De karmelieten spreken zelf meer over 'Karmel Elia Dordrecht'.

Dit katholieke leven is inmiddels uniek en uitzonderlijk voor de stad. Het is nog de enige vestiging van een kloostergemeenschap, terwijl in het verleden de stad meer kloosters en religieuze vestigingen had. Zo woonden  in de twintigste eeuw nog religieuzen aan de Voorstraat die ook werkzaam waren in het rooms-katholieke ziekenhuis in de binnenstad. Ook in Wielwijk was een religieus huis met Lisette Berssenbrugge als bekend gezicht in de stad. Ook Margreet Geerts - 'zuster van Dongen' - kon als religieuze sociaal actief zijn in de stad. Pater Herman Paus was de man van clubhuis Jeugdstad aan de Wijnstraat en was ook een bekende Dordtenaar.

Deze tijden zijn voorbij.

Alleen de karmelieten zijn nog even zichtbaar in de stad aanwezig.

Binnen de Nederlandse karmelprovincie wordt nagedacht wat wijsheid is om het leven van bezinnend en dienstbaar aanwezig zijn ook toekomstbestendig te maken. De vraag speelt of Dordrecht een vestigingsplaats, een Karmel, blijft. Net zoals in de drie andere karmellocaties, zullen leden van het Algemeen Bestuur van de Nederlandse karmelprovincie in december enkele parochianen van de Dordtse katholieke gemeenschap ontmoeten om hen te horen over de betekenis en de behoefte van de karmelspiritualiteit in de Randstad.

In de jaren negentig van de vorige eeuw werd Dordrecht nog aangeduid als een belangrijke en vitale plek binnen de orde van karmelieten. Toen bestond de karmelcommuniteit in Crabbehof soms uit tien paters, maar dat aantal is in de loop van de tijd afgenomen tot vier.

De Karmelieten zijn al lang met Dordrecht verbonden.  De eerste groep  woonde en was actief in de tijd voor de omwenteling in Dordt van 1572 (de keus voor Prins Willem van Oranje en de keus voor onafhankelijkheid van Spanje op de Vrije Statenvergadering in het Hof).

Na de tweede wereldoorlog kwam er een opleidingsinstituut voor Karmelieten op Amstelwijck, werd het Titus Brandsma College gesticht en gingen karmelieten mee de katholieke kerk in Dordrecht te dragen.

INFO WEBSITE KARMEL ELIA DORDRECHT:

Als leden van 'Karmel Elia Dordrecht' willen we bezinnend en dienstbaar aanwezig zijn in de wereld van vandaag. Als - eeuwenoude - contemplatieve zuster- en broederschap zoeken wij in ons samen bidden, ons samen werken en samen leven naar God's Gelaat in deze wereld.

Werken, bidden en leven in gemeenschap hangen met elkaar samen. Het blijkt een weg te kunnen zijn om te leven vanuit de Bron, die in beweging zet naar de ander - die ontmoet kan worden als beeld van de Ander, van de Eeuwige.
Het welzijn van de ander gaat ons ter harte. We zijn geroepen van onze wereld een plek te maken waar heelwording geschieden kan, aan mensen en volkeren. Daarom zijn we actief betrokken bij de oecumenische inzet van de Raad van Kerken en Raad van Levensbeschouwingen. Zeker in een stad met de historie van Dordt (oudste stad van Holland, 1e bijeenkomst Staten-Generaal, Statenvertaling van de Bijbel) achten wij het belangrijk ook ónze religieuze stem te latenhoren.

Deel dit bericht met je vrienden!