maandag 8 maart 2021

Alles over Dordrecht

Hoveniersbedrijf wil rotonde in Dordrecht groen onderhouden

20 november 2010

DORDRECHT - Rotondes in Dordrecht worden fleuriger. Het eerste bedrijf wil graag in de Stadspolders een rotonde groen onderhouden. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een plan van beter voor Dordt.  De teskt van de website van de grootste fractie in de raad:

Naar aanleiding van de aangenomen motie "Adopteren van openbaar groen" van de fractie Beter Voor Dordt heeft het eerste bedrijf zich gemeld.  Het bedrijf Boer & Van Duinen boomverzorging / hoveniersbedrijf Noordendijk 699a heeft in een mail aan de gemeenteraad aangegeven dat zij de rotonde Groenezoom - Hastingsweg wil adopteren en het hele jaar goed wil onderhouden.

Tekst:

Motie: Adopteren van openbaar groen
De Gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 9 en 10 november 2010 ter
behandeling van de Begroting 2011 en de Meerjarenraming 2012-2014;
Constaterende dat:
· Onderhoud openbaar groen en een fleurige stad door de financiële krapte onder druk
staan,
· Bij de uitkomsten van de Begrotingswijzer is gebleken dat een meerderheid van de
918 invullers het huidige niveau van het groenonderhoud en de fleurigheid en
aankleding van de stad wil behouden,
· De Gemeenteraad in het kader van vernieuwing en ontwikkeling open staat voor
creatieve oplossingen voor maatschappelijke onderwerpen.
Is van mening dat:
· Dit onderwerp zich leent voor creatieve ideeën en buiten de kaders denken.
Overwegende dat:
· De Gemeenteraad de Begrotingswijzer heeft ingezet om de stad te laten participeren
in de keuzes die er in de huidige krappe tijd gemaakt moeten worden,
· Participatie en het oordeel van de invullers dan ook serieus genomen moeten worden,
· De huidige tijd en het succes van de Dordtse Aanpak blijk geven van een nieuw soort
burgerschap waarin inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties actief
meedenken over hun wijk en buurt en daar ook een bijdrage aan willen leveren,
· Openbaar groen zowel bijdraagt aan een positief beeld van de stad als aan een beter
leefmilieu in de stad.
Verzoekt het college om:
· De ervaringen van andere gemeenten (bijv. Uden, Deurne, Veghel, Barneveld en
Ronde Venen) met het laten adopteren van een rotonde te verzamelen,
· De mogelijkheden te onderzoeken om aanplant en onderhoud van openbaar groen
op Dordtse rotondes te laten adopteren door bedrijven en/of scholen,
· Met een uitgewerkt voorstel hiertoe naar de Gemeenteraad te komen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de Fractie van BETER VOOR DORDT,
D. Schalken – den Hartog
2

Lees meer over:

Stadspolders BVD
Deel dit bericht met je vrienden!