Alles over Dordrecht...
11nov 2010

Stichting zoekt donateurs voor mooie Dordrecht monumentensite

DORDRECHT - Een heel mooie en uitgebreide website geeft steeds meer informatie over Dordrecht als monumentenstad. www.dordrechtmonumenteel.nl wordt daarvoor mogelijk gemaakt door de stichting illustre dordracum!

Het mooie werk gaat niet vanzelf. De stichting heeft een mooie folder gemaakt om donateurs te werven. De inhoud stemt grotendeels overeen met de inleiding op de voorpagina van de website www.dordrechtmonumenteel.nl

De stichting is bereikbaar via Nieuwe Haven 36, 3311 AR Dordrecht. Verder gegevens op de website en om mensen alvast een indruk te geven hierbij de voordeur van de website. Zeker verder een bezoek waard!

Welkom op de site van Dordrecht Monumenteel!
 
Dordrecht Monumenteel is een initiatief van Stichting Illustre Dordracum.
Deze stichting stimuleert en faciliteert historisch onderzoek naar monumenten in de oudste stad van Holland. De stad telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten.
Van een groeiend aantal monumenten is de bouw- en de bewoningsgeschiedenis bekend. Illustre Dordracum is van mening dat iedere bewoner/eigenaar van een monument zich geroepen zou moeten voelen om de historie van zijn pand te onderzoeken, te laten onderzoeken of hier in een andere vorm  aan bij te dragen.

Een rijksmonument is cultureel erfgoed dat maximale aandacht verdient. Men hoeft in Dordrecht maar om zich heen te kijken om te ervaren hoeveel tijd, geld en energie de trotse eigenaren en bewoners van de monumenten in dat erfgoed investeren. De afgelopen decennia is de historische binnenstad er vooral dankzij particuliere initiatieven enorm op vooruit gegaan.

En niet voor niets draagt de overheid bij aan het behoud van ons erfgoed met subsidies en aantrekkelijke fiscale regelingen. Is het veel gevraagd om ook een betrekkelijk geringe tijds- of financiële investering te doen in de geschiedenis van je huis?

In toenemende mate wordt er in Dordrecht historisch onderzoek gedaan naar de monumenten. Na genealogie is huizenonderzoek de belangrijkste reden van onderzoek in het Stadsarchief/ erfgoedcentrum DiEP.

Er is in Dordrecht al een aantal werkgroepen op dit gebied actief, zoals ‘het Nieuwe Werck’, de werkgroep 'Wijnstraat' en de werkgroep 'Maartensgat'. Hiernaast wordt er steeds meer individueel onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van huizen gedaan. Zo is er bij het 100-jarig bestaan van de Rozenhof spontaan initiatief genomen door de trotse bewoners van deze huizen. Hun historisch onderzoek heeft geresulteerd in een boekje met informatie over de bouw van de herenhuizen op dit voormalige landgoed en de bewoningsgeschiedenis van deze prachtige panden.

Naarmate de hoeveelheid gevonden informatie over de monumenten groter wordt, groeit ook de behoefte aan een interactieve virtuele omgeving waarop de onderzoekers hun informatie kunnen delen.

Stichting Illustre Dordracum stelt hier  een platform voor ter beschikking en nodigt onderzoekers uit om informatie met elkaar te delen, zowel door plaatsing op deze site als met publicatie in het digitale tijdschrift dat ieder kwartaal naar honderden lezers wordt gestuurd!

Op deze site kunt u alle Dordtse Rijksmonumenten in woord en in beeld bekijken. Fotograaf Fokko van der Straaten heeft prachtige foto's van de monumenten gemaakt. U kunt zoeken op een specifiek adres, op een straatnaam, op de naam van een monument, een architect of op vrije tekst uit het Monumentenregister.

Met de externe site 'Dordrecht Toer' kunt u met 360 graden foto's een levensechte stadswandeling maken. U start de toer op de toren van de Grote Kerk waar u een locatie zoekt om te beginnen. Of u loopt gewoon via de toren de kerk in en u begint de wandeling binnen!

Voor donateurs van de Stichting zijn er extra faciliteiten, zoals het downloaden van onze tijdschrijften en publicaties.
Monumenteneigenaren kunnen de gegevens van hun eigen monument aanvullen, bijvoorbeeld met een 'oral history', de bewoningsgeschiedenis of bouwkundige vondsten!Deel dit bericht met je vrienden!