Alles over Dordrecht...
01nov 2010

Straatnaamgeving in Dordrecht meer op Dordrecht koers

DORDRECHT - Harm Jan Luth is één van de deskundigen met een historische achtergrond in de gemeentelijke straatnaamcommissie.

Hij wil met nieuwe naamgeving vooral letten op de geschiedenis van het eiland en van Dordrecht. Graag wil hij toelichting geven op de werkwijze van de commissie. Staartnaamgeving meer op Dordrecht koers is zijn invalshoek.

De aanleiding was de bekendmaking in een b. en. w.besluit over nieuwe namen voor Wilgenwende. In eerste instantie leek het erop, dat de namen een relatie hadden met buitenplaatsen in de provincie Utrecht. In andere straten in Sterrenburg 3 was dat in het verleden gebeurd.

De commissie heeft ook ditmaal zeer nadrukkelijk gekeken naar de historische aspecten.

De werkwijze:

(tekst Harm Jan Luth)

Korte verklaring over het beleid van de Dordtse straatnamencommissie, mede naar aanleiding van berichtgeving over de achtergrond van de straatnaamgeving van het nieuwbouwproject langs de N3, dat de projectontwikkelaar de tijdelijke naam Wilgenwende heeft gegeven.

Op 5 september 2006 nam het College van B&W van onze goede stad Dordrecht het besluit tot instelling van een commissie die hem gevraagd en ongevraagd adviseert met betrekking tot de naamgeving van de openbare ruimte. In deze commissie werden – naast de wethouder volkshuisvesting en bouwen en wonen – drie Dordtse burgers benoemd, te weten: de heer J. Alleblas (medewerker collectiebeheer erfgoedcentrum DiEP) de heer H.J. Luth (stadsarchivaris van Vlaardingen) en mevrouw G.A. Schmidt (neerlandica).

Van meet aan heeft de commissie zich op het standpunt gesteld dat zoveel als mogelijk is, een Dordtse component in de straatnaamgeving verdisconteerd moet worden. Vogelbuurten, schrijversbuurten en componistenbuurten zijn overal te vinden, maar het is belangrijk voor de identiteit van de stad Dordrecht en zijn inwoners dat er ook in de straatnaamgeving iets Dordts zit. Dat is uiteraard niet altijd mogelijk, want er zijn diverse criteria waarmee moet worden gerekend.

Om kort enkele te noemen:

-namen mogen niet op elkaar lijken, om te voorkomen dat hulpdiensten niet begrijpen waar ze moeten zijn;
-namen moeten goed uitspreekbaar en niet moeilijk te schrijven zijn;
-alleen personen die tenminste tien jaar geleden zijn overleden mogen worden vernoemd;
-namen moeten passen in de categorie namen die aan een bepaalde buurt verbonden zijn.

Dat historische uitgangspunt heeft de commissie in de afgelopen jaren zoals als mogelijk was in daden omgezet, maar ook actief uitgedragen, onder andere in november 2009 aan de deelnemers in het Platform stedelijke herdenking, maar ook later aan andere betrokken burgers die met de commissie in gesprek wilden komen en kwamen en een lijst met waardevolle suggesties aandroegen.

Ook toen de commissie in 2010 het verzoek kreeg om een voorstel in te dienen voor een flink aantal straten in het zogenoemde bouwproject Wilgenwende aan de zuidkant van Dordrecht, heeft het historische uitgangspunt geprevaleerd. Exact op de plaats waar deze nieuwe woonwijk is geprojecteerd, lag voorheen het 18e-eeuwse landgoed Groenhove, waarvan ons een zeer fraaie en gedetailleerde plattegrond is overgeleverd (Erfgoedcentrum DiEP - ZG 232), waarop 22 toponiemen met betrekking tot de bebouwing van dit grote perceel zijn vermeld.

Een uitgelezen mogelijkheid om aan te sluiten bij de oorspronkelijke situatie. De commissie adviseerde de volgende 14 namen en zo is zeer onlangs ook besloten:

Overkerk (“Boerderij bij buitenplaats Groenhove”)
Molenzigt (“Boerderij bij buitenplaats Groenhove”)
Wildbaan (“Deel buitenplaats Groenhove”)
Vinkenbaan (“Deel buitenplaats Groenhove”)
Menagerie (“Deel buitenplaats Groenhove”)
Oranjerie (“Deel buitenplaats Groenhove”)
Moestuin (“Deel buitenplaats Groenhove”)
Cascade (“Deel buitenplaats Groenhove”)
Elf Morgen (“Deel buitenplaats Groenhove”)
Heerenhuis (“Woning eigenaar Groenhove”)
Buitenplaats (“Voormalige bestemming gebied”)
Kalverweide (“Deel buitenplaats Groenhove”)
Piramide (“Deel buitenplaats Groenhove”)
Laan van Braets (“Eigenaar buitenplaats in de 18de eeuw”)

 
Spijtig genoeg konden we de wijk zelf niet de naam Groenhove geven, omdat er al een straat met die naam is in Dubbeldam.

 ►Groot was de verbazing, toen in de afgelopen week in de krant en op internet te lezen was dat de Dordtse straatnamencommissie ‘helaas gekozen had voor het vernoemen van een Utrechtse buitenplaats’, in vervolg op de tientallen jaren geleden gegeven namen van Nederlandse buitenplaatsen en landgoederen in Sterrenburg-zuid (Assumburg, Hellenburg, Schuilenburg, etc.).

Dat niet iedereen voldoende op de hoogte is van de lokale geschiedenis is begrijpelijk. Minder begrijpelijk is het wanneer blijkbaar volstaan wordt met het intypen van het woord ‘Groenhove’ in Google om daarna tot de conclusie te komen dat nota bene een Utrechtse buitenplaats is vernoemd in Dordrecht, quod non.

De commissie straatnaamgeving is altijd bereid toelichting te geven op haar adviezen en roept ieder die daar behoefte aan heeft, zich in het verbinding te stellen met ondergetekende. Voor de toekomst rekent de commissie erop dat zij op haar woord geloofd wordt, dat het steeds – en ook nu weer – uiteengezette historisch principe waar mogelijk te allen tijde leidend is bij haar adviezen aan het College van B&W.

 

                                                                                                                                             H.J. Luth

                                                                                                                                             Luth.Dordt@12move.nl
 Deel dit bericht met je vrienden!