dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

CDA geeft uitleg in moskee in Dordrecht

16 oktober 2010

DORDRECHT -Een grote afvaardiging van het CDA / Dordrecht heeft een bezoek gevraagd aan een Moskee in Dordrecht om uitleg te geven over het nieuwe kabinet. Kerknpujnt was dat de  Dordtse CDA's benadrukten dat er op wordt toegezien dat er geen grenzen worden overschreden,

Een CDA-bericht:

Deze week is de CDA fractie aanwezig geweest bij een debatavond in de Aksa Moskee aan de Willem de Zwijgerlaan. Namens het CDA waren aanwezig: Wim van der Kruijff, Alet Veldhuijzen, Els Teeuw, Christiaan Merkuur, Peter Heijkoop, Sahin Seme en bestuurslid Ellen Allewijn.

De avond werd georganiseerd door het bestuur van de moskee naar aanleiding van het nieuw gevormde kabinet. De bezoekers van de moskee wilden graag weten hoe het landelijke CDA zich de komende jaren zal opstellen, welke bezuinigingen Dordrecht zullen treffen en op welke punten het CDA Dordrecht wil gaan bezuinigen.

Fractievoorzitter Wim van der Kruijff verwoordde, wat betreft de landelijke koers van het CDA, de gemengde gevoelens binnen onze partij. Hij gaf aan dat het enerzijds voor iedereen duidelijk zal zijn dat een gedoogkabinet met de PVV niet onze eerste voorkeur heeft. Anderzijds realiseert het CDA zich terdege dat er geen andere opties zijn.

Daar komt nog bij dat het CDA traditioneel niet wegloopt voor het nemen van verantwoordelijkheid en zodoende nu ook niet wil weglopen voor het signaal dat een hoop PVV protest-stemmers hebben willen afgeven. Dat neemt echter niet weg dat het CDA in de Tweede Kamer er sterk op zal toezien dat er geen grenzen worden overschreden.

Lees meer over:

CDA moskee pvv
Deel dit bericht met je vrienden!