dinsdag 19 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Veteranen in Nederland herdenken buitengewone maat Jens van der Vorm de Rijke

14 oktober 2010

DORDRECHT - De in Dordrecht overleden Jens van der Vorm de Rijke wordt in de Nederlandse veteranenwereld iemand van buitengewone klasse genoemd.

Een herdenking vanuit veteranen in woorden:

Afgelopen zaterdag bereikte ons het bericht dat op 53 jarige leeftijd Libanon veteraan Jens van der Vorm-de Rijke is overleden.
Jens was een veteraan van een buitengewone orde en erg betrokken bij de veteranenwereld. Altijd bezig met het sluiten der rijen tussen jonge en oude veteranen en tevens binnen de rijen der Nederlandse Unifil Vereniging. Scherp, scherpzinnig, duidelijk kunnen formuleren en strijdbaar, dat hoort bij Jens.

Met regelmaat wist hij daarmee (landelijke) publiciteit te genereren. Laatstelijk in 2009 stelde hij het comité ‘Wageningen, we gaan’ samen, naar aanleiding van de mededeling vanuit het Comité Herdenking Capitulatie 1945Wageningen dat jonge veteranen niet langer welkom zouden zijn in Wageningen. Tijdens een informatiebijeenkomst hierover legde hij het Comité, met onder andere de Commissaris der Koningin Cornielje en GENMAJKMARNS van Ede, het vuur zwaar aan de schenen en kreeg hij bijval van de aanwezige veteranen, jong en oud.

In 2005, na de eerste NLVD, zaten Jens en ik in onze oude uniformen met onze rug tegen het monument op Het Plein te Den Haag, een dikke sigaar rokend, te mijmeren over de eerste Veteranendag en hoe mooi dit verder uit te bouwen zou zijn. Jens beleefde een prachtig platform tijdens de uitvoeringen van de Nacht van de VN, waar hij met jong en oud en de aanwezige politici (natuurlijk) het gesprek aan ging over zijn uitzending, zijn ervaringen en over het nut van Blauwhelmen.

Jens was een veelzijdig man, met een duidelijk oog voor historie. In zijn woonplaats Dordrecht streed hij voor het behoud van het historische aangezicht van de stad. Hij organiseerde Dordt Open Stad, waarbij de gebeurtenissen rond Dordrecht in de Meidagen 1940 werden nagespeeld door acteurs in originele uniformen. Aan de hand van foto’s werden op de nog bestaande locaties nieuwe foto’s gemaakt. Maar ook was hij medeorganisator van Dordt in Stoom, een evenement van internationale allure op het gebied van stoomvoer- en vaartuigen. Hij zette zich met een aantal anderen in voor het in bedrijf houden van de stoomsleepboot ‘De Volharding’. Deze boot werd onder andere gebruikt voor de aankomst van Sinterklaas.

Na een politieke carrière binnen de LPF (Statenlid Zuid-Holland) werd Jens bij de laatste verkiezingen gekozen tot gemeenteraadslid voor de partij Beter voor Dordt, met de kans om wethouder te worden.
Afgelopen juli werd Jens benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, voor zijn inzet voor de maatschappij sedert 1986.

Binnen veteranenwereld werd Jens ook vooral bekend omdat hij als één van de eerste met witte UN voertuigen (NEKAF, DAF YA 328) gelegenheden bezocht, daarmee aandacht vragend voor het recente verleden der krijgsmacht en daarmee met de veteranen. Bijzonder was natuurlijk dat zijn witte ‘dikke DAF’ het nummer UNIFIL 3103 heeft gekregen. Dat was de vrachtwagen, waarin in Libanon in 1979 sergeant Philip de Koning om het leven kwam, toen deze wagen op een mijn reed.

Dat is typerend voor Jens, zoals ik hem heb leren kennen. Strijdbaar, met een duidelijk accent op historie, en dan de correcte historie. Naast dit alles was het een goede vriend geworden.

In maart werd bij Jens darmkanker geconstateerd. De strijd tegen deze ziekte heeft hij niet kunnen winnen. Hij zal node gemist worden.

Dat hij moge rusten in vrede.

Erik Kuiper
Libanon veteraan
Veteraneninstituut

De herdenkingsdienst voor Jens van der Vorm vind plaats morgen (vrijdag) om 14.00 uur in de Grote Kerk. Ook zal er opvolging in de raad plaats moeten vinden. De lijstopvolgers van Beter Voor Dordt zijn : nr 18 Diana Kensenhuis nr 19 Ad van Dongen en nr 20 Carel Goos.

Deel dit bericht met je vrienden!