Alles over Dordrecht...
17sep 2010

Dominique Bronzwaer genomineerd voor Zuid-Hollandprijs

DORDRECHT - Zes professionals en bewoners/vrijwilligers zijn genomineerd om in aanmerking te komen voor de Zuid-Hollandprijs 2010. De jury heeft de genomineerden geselecteerd uit 73 inzendingen

Met de Zuid-Hollandprijs toont de provincie waardering voor initiatieven van burgers en organisaties die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke thema's. De provincie Zuid-Holland daagde eerder professionals, bewoners en studenten uit om ideeën in te zenden met oplossingen voor de bereikbaarheid in Zuid-Holland. De categorie studenten valt deze keer af wegens onvoldoende respons en kwaliteit. Deelnemers dingen met hun ideeën, plannen of projecten mee naar de volgende prijsbedragen.

De winnaar in de categorie vrijwilligersorganisaties en bewoners kan 15.000 euro winnen.
Voor de winnaar in de categorie professionals of teams van professionals zoals planologen, verkeerskundigen en logistieke dienstverleners is er 50.000 euro te winnen.

Genomineerd zijn:

In de categorie bewoners/vrijwilligers
● A.M. Slingerland (Leiden) met Beachreach
● D.J.Dronrijp (Capelle aan den IJssel) met (Be)sparen doe je met het OV!
● Y.A. Kamerling (Rijswijk) met Adopteer een brug!

In de categorie professionals
● Integraal Ondernemen Drechtsteden (IOD)
   Dominique Bronzwaer (Dordrecht) met Amfibisch openbaar vervoer
● Studio Hartzema    
   M. Burgerhout (Rotterdam) met Hollandse Vrijbanen
● XTNT experts in traffic and transport
   Ruud Verdiesen (Utrecht) met Fietscommunity Zuidhollandfietst.nl
.

De prijsuitreiking
De jury maakt op donderdag 21 oktober in het provinciehuis de winnaars bekend. De Zuid-Hollandprijs 2010 wordt op die donderdagmiddag door de commissaris van de Koningin
Jan Franssen uitgereikt. De juryvoorzitter Sybilla Dekker zal de keuze van de jury toelichten.

Jury Zuid-Hollandprijs
Jan Franssen heeft een brede, deskundige jury samengesteld die de inzendingen aan de criteria hebben getoetst.

De samenstelling van de jury:
• Sybilla Dekker, voorzitter (voormalig minister van VROM);
• Jeroen de Haas (bestuursvoorzitter Eneco);
• Ellen Verkoelen (voormalig directeur Milieufederatie Zuid-Holland);
• Aad Veenman (voormalig president-directeur Nederlandse Spoorwegen);
• Adriaan Geuze (directeur West 8);
• Anja Overhoff (directeur Den Haag Marketing);
• Tjark de Lange (directeur KAPP Nederland BV).Deel dit bericht met je vrienden!