Alles over Dordrecht...
16sep 2010

Discussie op Idordt.nl over één wethouder in Dordrecht met weblog

DORDRECHT -Op de website van www.idordt.nl is een gesprek begonnen over het gegeven, dat er één wethouder een weblog heeft. Het betreft de vertegenwoordigster van Beter voor Dordt (BVD), Rinette Reynvaan.

Ze heeft inmiddels een tweede aflevering op haar weblog staan:

Wethouder Rinette Reynvaan
De afgelopen week heb ik veel gesprekken gevoerd in het kader van ons meerjarenprogramma en de op ons af komende bezuinigingen. Er moeten keuzes gemaakt worden, dit gaat echt iedereen raken.

Verder veel ontmoetingen met bestuurders uit de Drechtsteden, onder andere tijdens de eerste Drechtstedenmiddag, en uit het land bij het Binnenhofontbijt en de Statenontmoeting op Fort Vuren. Daarbij heb ik voornamelijk gesproken over de bedreigingen en de mogelijkheden rondom de bouw en verkoop van woningen.

Het spreekuur in Crabbehof hebben we anders georganiseerd. De bewoners kregen de gelegenheid –nadat ze elkaar om de tafel in het wijkgebouw ontmoetten- apart met mij te spreken. Evert Peereboom begeleidde me. Bewoners spraken over individuele, wijkbrede en stadsbrede problemen. Geweldig om te zien hoeveel betrokken bewoners er zijn, waarvan velen zich ook inzetten in de wijk.

Tot slot was het ook aardig bewoners en partners te ontmoeten op informele bijeenkomsten om op deze manier ook naast zakelijke onderwerpen, ook nader kennis te maken met elkaar.Deel dit bericht met je vrienden!