Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Beter voor Dordt wil betere bescherming binnenstad'
14sep 2010

Beter voor Dordt wil betere bescherming binnenstad

DORDRECHT - Terugblikkend op Open Monumentendag wil de grootste gemeenteraadsfractie initiatieven nemen die moeten leiden tot een betere bescherming van het Beschermd Stadsgezicht.

Een deel van de Dordtse binnenstad is door het Rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht. Rijks- en gemeentelijke monumenten worden met veel moeite in goede staat gehouden. Maar voor de tussenliggende, beeldbepalende, bebouwing is eigenlijk niets geregeld.

Dat leidt tot veel onvrede over niet-passende bebouwing, zoals blijkt uit de bezwaren van omwonenden tegen nieuwbouw aan de Korte Kalkhaven, Wolwevershaven, Sint-Suraplein en andere plaatsen.

Nieuwbouw in de historische binnenstad moet over meer draagvlak van bewoners gaan beschikken dan thans. De situatie waarin omwonenden hun zienswijze mogen uitbrengen pas in de fase van formele bezwaren op vergunningverlening, zou voor het beschermd stadsgezicht moeten veranderen.

Doel is, dat nieuwbouw en monumentale bouw beter met elkaar harmoniëren. Dat is van belang om investeerders te bewegen monumenten te behouden. Beter voor Dordt bekijkt hoe andere steden met deze vraagstukken omgaan.

Beter Voor Dordt pleit ervoor om het welstandsbeleid aan te scherpen en roept het college op om nadere voorwaarden te stellen aan bouwplannen in het beschermd stadsgezicht, o.a.  met bijvoorbeeld een beeldkwaliteitsplan. Daarbij kan worden gedacht aan maximaal bouwvolume, bouwhoogte en structuurbepalende gevels. Het historische stadsbeeld zou wat onze fractie betreft beter moeten worden beschermd.

Daarnaast moet het gemeentebestuur aan de noodrem kunnen blijven trekken als nieuwbouw echt niet past. Beter voor Dordt gaat hierover in gesprek met andere fracties en nodigt Dordtenaren uit een bijdrage te willen leveren aan een betere bescherming van het karakter en de structuur van de beschermde binnenstad.

Zie ook:
Jens van der Vorm tekent namens BVD over bescherming historisch Dordrecht (di, 14 sep 2010)


Deel dit bericht met je vrienden!