Alles over Dordrecht...
09sep 2010

Veertig studenten Unesco-IHE bezoeken Dordrecht

DORDRECHT - Veertig studenten van het internationale instituut voor watereducatie, Unesco-IHE hebben Dordrecht op dinsdag 7 september 2010 bezocht. Dit jaar is een lustrumjaar. Studenten bezoeken de gemeente al vijf jaar, omdat Dordrecht een stad is die innovatief werkt op het gebied van watermanagement, zeker als het gaat om waterveiligheid.

Het hoofdonderwerp van deze dag is het project MARE. Met MARE doet de gemeente Dordrecht onderzoek naar manieren om Dordrecht klimaatbestendig te maken op het gebied van water. Dit doet de gemeente samen met andere steden en diverse partijen zoals het waterschap, het rijk, de provincie en landelijke en internationale kennisinstituten zoals UNESCO-IHE.

Gedurende de dag wonen de studenten presentaties bij over het project MARE; over de invloed van klimaatverandering op stedelijke gebieden en over manieren om daarmee om te gaan. De studenten sluiten de dag af met een excursie naar het historische centrum van Dordrecht. Het gezelschap is kleurrijk. In totaal zijn er veertig studenten uit twintig landen aanwezig, zoals Indonesië, Ghana, Yemen, Iran en Nepal.   

"Wij zijn er trots op dat we in Dordrecht waterbeleid maken en uitvoeren dat ook interessant is voor een internationaal instituut als Unesco-IHE, met studenten van over de hele wereld. Met deze dag dragen we graag een steentje bij aan de opleiding van de nieuwe generatie watermanagers", zegt wethouder Ruimtelijke Ordening, de heer P.H. Sleeking.

Dordrecht werkt aan water
Dordrecht werkt aan water, om van het eiland van Dordrecht een duurzaam, veilig, en aantrekkelijk eiland te maken waar het prettig wonen, werken en recreëren is. In het waterplan Dordrecht 2009 tot 2015, ligt vast wat de gemeente en het waterschap doen op het gebied van water. Met het waterplan wordt gewerkt aan schoon water en aan voldoende veerkracht om wateroverschotten als gevolg van bijvoorbeeld hevige regenval op te vangen. Ook wordt gewerkt aan mooi water, zodat iedereen in Dordrecht ervan kan genieten. De gemeente en het waterschap doen verder onderzoek om niet alleen nu, maar ook in de toekomst droge voeten te houden. Op deze manier wordt ook gewerkt aan waterveiligheid, zodat de risico’s op overstromingen zo klein mogelijk blijven, nu en in de toekomst.Deel dit bericht met je vrienden!