Alles over Dordrecht...
08sep 2010

Drechtsteden gaan zich richten op economisch herstel

DRECHTSTEDEN - Dinsdag, 7 september 2010, hebben raadsleden, collegeleden en maatschappelijke partners de eerste conclusies getrokken over de gewenste koers van de Drechtsteden. De aanwezigen waren het over een aantal zaken roerend eens.

Nieuwe koers
Aanleiding van het gesprek over de toekomst is de aanzet tot het Meerjaren Programma Drechtsteden 2011-2014, dat op de agenda stond. Het vorige meerjarenprogramma van de Drechtsteden loopt af. Ondertussen is het politieke gesternte in de Drechtsteden veranderd en de economische situatie in Nederland vraagt om een reactie, ook van de Drechtsteden. Hoog tijd dus voor een nieuwe koers. Een koers die deels wordt ingegeven door staand beleid, maar ook door de ambitie van bestuurders om naast hun lokale inspanningen maximaal profijt uit de samenwerking in de Drechtsteden te halen.

Het net ophalen
Om de koers voor de toekomst uit te kunnen stippelen, hebben de Drechtsteden recentelijk het vorige Meerjarenprogramma geëvalueerd en zijn de rapporten van de Commissies Meijdam en Scholten II verschenen. Hoofdlijnen Raadsleden, externe partijen zoals en collegeleden trokken na afloop van de discussie een aantal conclusies met elkaar. De algemene tendens daarbij was:

  1. De Drechtsteden willen het gebied verder ontwikkelen in overleg met en samen met externe partijen zoals bedrijfsleven Drechtsteden, onderwijs- en zorginstellingen, woningbouwcorporaties en actieve groepen burgers. Dat betekent dat zij in het vervolg een duidelijkere rol en positie krijgen in het overleg.
  2. De Drechtsteden beseffen zich dat zij niet alle touwtjes in handen hebben en dat zij niet altijd de probleemeigenaar zijn. Wel is er de bereidheid om met externe partijen na te denken over een oplossing voor knelpunten in de regio.
  3. De Drechtsteden willen keuzes maken in het nieuwe meerjarenprogramma. Dat betekent ook dat zij er goed nagedacht moet worden over de uitvoering van (kansrijke) projecten en de planning daarvan.
  4. De bedrijfsvoering van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden moet in de komende periode worden verbeterd.


Speerpunten voor de toekomst

  • De Drechtsteden beschouwen het ontwikkelen van de economie als een speerpunt voor de komende jaren. De economisch mindere tijden moeten de Drechtsteden niet in hun schulp doen kruipen. Voordeel is dat op dit vlak de kaders al zijn uitgezet in de voorgaande jaren. Zo ligt er een (uitvoerings)strategie voor bedrijventerreinen en voor kantoren klaar. Daar komt nu een belangrijk accent bij: De Drechtsteden zetten in op het verder versterken van innovatie in het maritieme cluster, dat van oudsher al bloeiend is in deze regio. Dat zou meer banen kunnen opleveren, maar biedt ook mogelijkheden voor het maken van een combinatie met maritiem gericht onderwijs.
  • De Drechtsteden willen zich richten op het optimaal benutten van hun arbeidspotentieel, de aanwezige onderwijsinstellingen en de sterke takken van het bedrijfsleven. Het aantrekken van een onderwijsinstelling voor Hoger Beroeps Onderwijs zou een enorme stimulans voor het gebied zijn. Om de regionale markt goed te kunnen bedienen is er de komende jaren een groeiende stroom nodig van nieuw opgeleide werktuigbouwkundigen, elektrotechnici, installatietechnici, medewerkers in de bouw en in de zorg. Daarnaast verdienen opleidingen voor de maritieme en de toeristische branche aanbeveling voor dit gebied. In het kader van arbeidsmarkt en maatschappij wordt binnenkort een ontmoeting georganiseerd, waarin raadsleden, ondernemers en onderwijsinstellingen met elkaar een volgende stap kunnen zetten.
  • Aanbevolen werd om de Drechtraad in de toekomst niet alleen te beschouwen als een controlerend orgaan, maar ook als een opiniërend en inspirerend platform.

Succesvol
De eerste Drechtstedendinsdag heeft al met al veel goeds opgeleverd. Het resultaat van deze dag wordt verder uitgewerkt en krijgt een vervolg op 5 oktober 2010, tijdens de volgende Drechtstedendinsdag.Deel dit bericht met je vrienden!