Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Oud-burgemeester Bandell benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Silvester'
26aug 2010

Oud-burgemeester Bandell benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Silvester

DORDRECHT - R.J.G. Bandell, oud-burgemeester van Dordrecht, is maandag 23 augustus jl. door Z. Heiligheid Paus Benedictus XVI benoemd tot Ridder in de Orde van Sint Silvester. De heer Bandell ontving deze hoge kerkelijke onderscheiding vanwege zijn inzet op het snijvlak van kerk en samenleving, zoals het vice-voorzitterschap van de Onderwijsstichting St. Anontius te Gouda, voorzitterschap van het Diocesaan Pastoraal Centrum in Rotterdam, voorzitterschap van de Beleidscommissie voor Catechese van het bisdom Rotterdam en lidmaatschap van de Raad Economische Aangelegenheden Bisdom Rotterdam. Daarnaast is ook actief in de advisering binnen de Nederlandse Kerkprovincie.
De benoeming tot Ridder in de Orde van Sint Silvester is een van de allerhoogste Pauselijke onderscheidingen die wordt toegekend aan personen die zich op bijzondere en unieke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor kerk en samenleving. Mgr. A.H. van Luyn, bisschop van Rotterdam, overhandigde hem de bijbehorende versierselen in de kapel van het bisdombureau aan het Emmaplein. De plechtigheid werd bijgewoond door naaste familie en pastores uit de gemeentes waar de heer Bandell burgemeester is geweest.
Ronald Johan Gottlieb Bandell is op 24 augustus 1946 in Gouda geboren. Bandell was van 1977-1987 burgemeester van Moordrecht, van 1982-1985 tevens waarnemend burgemeester van Krimpen een de Lek (Zuid-Holland). Van 1987-1995 was hij burgemeester van Papendrecht en van 1995-2000 burgemeester van Alkmaar. Vanaf 2000 tot aan zijn pensioen in februari 2010 was hij burgemeester van Dordrecht. Tevens was hij voorzitter van het Samenwerkingsverband Regio Zuid-Holland Zuid, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, voorzitter van het Drechtstedenbestuur en korpsbeheerder van de politieregio Zuid-Holland Zuid.
Daarnaast vervulde hij een aantal nevenfuncties, zoals voorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters, voorzitter van het Platform Asielzoekers en Integratie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, voorzitter van de Nederlandse afdeling International Council on Social Welfare. bestuurslid Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, Vice-voorzitter Veiligheidskoepel en voorzitter Platform Antillen en Aruba van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.Deel dit bericht met je vrienden!