zondag 24 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Centrum De Hoop begint vanuit Dordrecht actie voor 112 opvangplaatsen erbij

19 augustus 2010

DORDRECHT -Het evangelische opvangcentrum de Hoop met het hoofdkantoor aan de provinciale weg wil 112 opvangplaatsen extra gaan realiseren. Aan de vooravond van het 35 jarig bestaan (november 2010) wil de actie daarvoor een actie losmaken. De Hoop geeft daarover de volgende informatie:

Al 35 jaar wil De Hoop zich in alle facetten van het werk laten leiden door de tekst "Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding zo gij u onthoudt" (Spreuken 24:11, SV). Al 35 jaar mogen we Gods liefde doorgeven en zien we Gods herstellende werk in levens van verslaafden (hun) kinderen en vele anderen. Dit willen we vieren, samen met (ex)cliënten én met u als achterban.

Een voortdurende strijd
Maar helaas is de strijd tegen verslaving, die we met uw steun al 35 jaar mogen voeren, nog lang niet ten einde! Nog steeds moeten cliënten op onze wachtlijst gemiddeld drie maanden wachten voordat ze geholpen kunnen worden. Terwijl de overheid, ook op geestelijke gezondheidszorg, steeds meer bezuinigt, blijft de vraag naar hulp groot. Als christelijke hulpverleningorganisatie willen we op deze hulpvraag antwoord kunnen geven.

Sandra,* cliënt van de Hoop: "Ik heb met veel afwijzing te maken gehad in mijn leven. Hier, bij De Hoop, heb ik geleerd dat ik altijd kan rekenen op Gods onvoorwaardelijke liefde. Die wetenschap heeft mij genezen van mijn pijn." 
  
De Hoop breidt uit
Verspreid over meerdere locaties willen we 112 nieuwe opvangplaatsen realiseren:

  • De Ommekeer in Maastricht: opvang van 70 verslaafden
  • Ruchama, vrouwenopvang in Raalte: opvangplaatsen voor 30 kinderen
  • Begeleid Zelfstandig Wonen project in Apeldoorn: opvangplaatsen voor 12 volwassenen

Voor deze nieuwe projecten is veel geld nodig: naast kosten voor onderdak betreft dat kosten voor de opleiding van personeel, de scholing en re-integratie van cliënten, enzovoorts. Dit alles wordt betaald uit giften. De Hoop ontvangt hiervoor op dit moment geen subsidies van de overheid.

Uw gift maakt het verschil
Helpt u mee aan de realisatie van 112 nieuwe opvangplaatsen voor volwassenen én kinderen?  Als ieder huishouden in de achterban een jubileumgift van € 25,- geeft, kunnen we dit realiseren! Maak uw gift over op giro 38.38.38 onder vermelding van ‘Jubileumgift De Hoop ggz'. Iedere gift telt! Wanneer u een jubileumgift van minimaal 25 euro overmaakt, ontvangt u gratis het derde boekje uit de serie Verhalen van Hoop. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Stichting Vrienden van De Hoop: 078 - 6111 355 of info@vriendenvandehoop.nl.

(bron bericht De Hoop)

Lees meer over:

de hoop
Deel dit bericht met je vrienden!