dinsdag 28 september 2021

Alles over Dordrecht

Project Zuidpolder officieel afgesloten

18 augustus 2010 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - Het projectplan Zuidpolder wordt officieel afgesloten. Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht stelt de gemeenteraad voor om het projectplan voor de bouw van 500 woningen in te trekken. De Zuidpolder blijft een open landbouwpolder.

In januari van dit jaar heeft de gemeenteraad in de oude samenstelling het projectplan Zuidpolder vastgesteld, waarin de bouw van circa 500 woningen was opgenomen. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart hebben de partijen die de Zuidpolder open willen houden een ruime meerderheid. In het coalitieakkoord van Beter voor Dordt, VVD en CDA is daarom afgesproken de Zuidpolder niet te bebouwen. Die afspraak wordt nu omgezet in een raadsbesluit. Het krediet van 1,9 miljoen euro voor de voorbereiding van de bouw in de Zuidpolder is nu niet meer nodig.

zuidpolder dordrecht

Het college wil de komende tijd in samenspraak met de stad bekijken of er -met behoud van het open landschap- nog andere ontwikkelingen in de Zuidpolder mogelijk zijn, zoals de aanleg van recreatieve voorzieningen. Het plan Buitenlust van de stichting Buitenzorg geeft daarvo or mogelijke voorbeelden. Het college zal ook de structuurvisie Dordrecht 2020 aanpassen, omdat daar de bebouwing van de Zuidpolder onderdeel van uitmaakte. Ook op enkele andere punten, zoals de ontwikkeling van de Oostpoort naast de Papendrechtsebrug, wil het college de structuurvisie aanpassen.

Deel dit bericht met je vrienden!