dinsdag 28 september 2021

Alles over Dordrecht

Diny Koppens: Inkijk in de Ivoren Toren van Dordts bestuur

18 augustus 2010 (door Hans Huisman)

DORDRECHT - "Het doorbreken van een bestuurscultuur is bijna niet te doen. Ik denk zelfs dat het in Dordrecht ook niet te doen is. Ik benijd daarom Sleeking en de zijnen niet, en ik hoop dat zij hun rug recht weten te houden en hun verkiezingsbelofte gestand blijven doen tegenover doorgewinterde regenten als van Steensel en van den Oever, die beiden invloedrijke netwerken hebben en veel loyaliteit in het ambtelijk apparaat. Ik vrees dat Sleeking en de zijnen door hun onervarenheid en idealisme onder het tapijt geveegd worden.

Wat is nu eigenlijk een regent in deze context? Ik zie het begrip ‘regent’ hier als een bestuurder met een kring vertrouwelingen die hij gunsten doorspeelt, van wie hij informatie krijgt buiten de besluitvorming om over bestuurlijke zaken maar ook over mensen, en zo een cordon om zich heen heeft dat hem rugdekking geeft als hij in bestuurlijk zwaar weer komt, of dat voor draagvlak kan zorgen als er een plan doorgedrukt moet worden.

Vaak opereert een regent niet duaal ( dat is: los van zijn fractie, maar als eenheid in het college). Dat kan ook niet, want hij moet de besluitvorming beïnvloeden, direct of indirect, en dat kan alleen via zijn fractie in de gemeenteraad, of via zijn netwerk richting de gemeenteraad.

Ik maak mij geen illusie dat dit slechts voorbehouden is aan Dordrecht; dit zie je immers ook in de landelijke politiek in Den Haag en andere gemeenten. Juist omdat het in Den Haag gebeurt, denk daarbij bijvoorbeeld aan aan de MSD affaire met Bolkestein als bestuurder van farmaceut MSD en tegelijkertijd fractievoorzitter van de VVD en hij via de minister van Volksgezondheid zaken wilde regelen,  en en Jorritsma als minister met haar belangen in haar bouwbedrijf en mee besluiten dat ze subsidie van het Rijk ontvangt.

Een goed voorbeeld doet goed volgen. Hier dus ook. En als het landelijk kan, kan het lokaal dus ook. En ze komen ermee weg. Want niemand heeft het in de gaten, niemand ziet de verbanden. Ze laten er niets van zien. De Rekenkamer wil onderzoek doen en krijgt zijn informatie niet. Dat is ernstig, en dat wekt de suggestie dat er kennelijk wel een beerput zit, anders kreeg de Rekenkamer die informatie wel.

En het wordt nu eens tijd dat de kiezer zegt dat dergelijke bestuurders niet gewenst zijn. Dat bestuurders er moeten zijn voor het landsbelang of voor het gemeentelijk belang, en niet voor hun eigen belang of dat van personen of bedrijven uit hun netwerk. En maak daar nu als gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan, eens afspraken over en laat de inwoners van de stad zien welke afspraken dat zijn. Integriteit, en legitimeer je bestuur, geef vertrouwen in de politiek. Daarom: transparantie."

Deze mening is van Diny Koppens. Ze zat in de gemeenteraad van Dordrecht van 2006 tot 2010, eerst voor Beter voor Dordt (BVD) en het laatste half jaar voor de PvdA. Ze wil de politiek actief en betrokkenheid op haar eigen manier blijven volgen.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!