dinsdag 15 juni 2021

Alles over Dordrecht

Meningen over fietsbrug over de Vlij in Dordrecht blijven verdeeld

27 juni 2010

DORDRECHT - De meningen over hoe de grootste partij van Dordrecht, Beter voor Dordt (BVD) zou moeten omgaan met het wel of niet aanleggen van de fietsbug over de Vlij, een natuurllijk gebied nabij het Wantijpark, blijven verdeeld. Columnist kronkelaar heeft geschreven BVD te begrijpen. Oud-BVD-raadslid diny Koppens kijkt in haar weblog een andere kant op:

Fietsbrug over de Vlij: boter op het hoofd
Het kan wel zijn dat beter Voor Dordt nooit tegen een brug over de Vlij is geweest; dat was Stichting het Wantij ook niet. Het gaat hier om de omvang en uitvoering van de brug, daar was men tegen gekant, ook Beter Voor Dordt.

Bij Stichting het Wantij is ten onrechte de illusie gewekt dat de brug in zijn omvang gewijzigd zou worden, en wethouder Sleeking houdt nu vast aan de ‘continuïteit van bestuur’.

Met andere woorden: een stop zou een financiële strop opleveren. Hij vergeet gemakshalve dat zijn  partij de Stichting van Cor Goosen tot aan de Raad van State heeft begeleid en alle vertragings en bezwaarprocedures mee uit de kast heeft helpen trekken, hetgeen de Dordtse belastingbetaler ook een paar ton heeft gekost.

Eigenlijk hebben ze nu wel boter op hun hoofd. Tot zover de persoonlijke mening van Diny Koppens. VVoor de volledigheid. De laatste tekst op de website van beter voor Dordt had als tekst:

De Raad van State heeft vorige week uitspraak gedaan inzake de bezwaren die door Stichting het Wantij waren ingediend tegen de aanleg van de fietsbrug over de Vlij. De bezwaren zijn door de RvS verworpen waarmee aan deze juridische procedure een eind is gekomen. Hoewel onze fractie in het verleden heeft ingestemd met de aanleg van deze fietsverbinding, hebben we ons tijdens de laatste raadsperiode verzet tegen de uitvoering van de brug die wat ons betreft kleinschaliger had gemoeten. Onze fractie stond daarin overigens alleen in de raad. We hebben kennis genomen van de brief van de bewonersorganisatie die zich intussen heeft neergelegd bij de realisatie van deze fietsverbinding en we hebben tevens begrip voor de teleurstelling van de bezwaarmakers. De fractie van Beter Voor Dordt stelt zich op het standpunt dat er nu onvoldoende aanknopingspunten meer zijn om de aanleg van de brug nog te kunnen tegenhouden.

De afgelopen maanden zijn gesprekken met het bestuur van de Stichting gevoerd waarbij is afgesproken dat er geen fietsroutes door het Wantijpark zullen komen en dat er vervolgens zal worden gekeken op welke wijze de kwaliteit van het park kan worden versterkt en de aansluiting op de fietsbrug zo goed mogelijk wordt ingepast in de natuurlijke omgeving. Wat ons betreft geldt dit ook voor de oevers van de Vlij die een versterking van de ecologische kwaliteit verdienen. Helaas is door het bestuur van Stichting het Wantij via de media een onjuiste voorstelling van zaken gegeven. Terugdraaien van de besluitvoering rond de aanleg van deze fietsbrug hadden wij niet opgenomen in ons verkiezingsprogramma en ook tijdens de verkiezingscampagne hebben we dit niet naar voren gebracht. De voorbereiding van alle werkzaamheden heeft intussen zoveel gemeenschapsgeld gekost dat het in dit stadium niet verantwoord is om de aanleg van deze fietsbrug terug te draaien. Een duidelijke uitspraak van de Raad van State had hierin nog verandering kunnen brengen maar gezien de recente uitspraak is dat op dit moment niet meer aan de orde. Wat ons betreft is het wel zaak dat de aansluiting op deze fietsverbinding zo min mogelijk schade oplevert voor het Wantijpark en dat we ons nu richten op het versterken van de natuurkwaliteit van het park. De fractie heeft intussen wel aan het college gevraagd om inzichtelijk te maken welke kosten nog moeten worden gemaakt om de aanleg van de fietsbrug af te kunnen ronden.

Lees meer over:

fietsbrug BVD de vlij
Deel dit bericht met je vrienden!