maandag 21 juni 2021

Alles over Dordrecht

Nieuws over de Dordtenaar onder de Dordtenaren: Kees Buddingh'

27 juni 2010

DORDRECHT - In november staat de schrijver, die Dordrecht mee gezicht heeft gegeven, weer centraal: Kees Buddingh' Het is dan een kwart eeuw geleden dat hij overleed. In zijn stad is de belangstelling nog steeds groot. Buddingh'haalde het college programma van het nieuwe  stadsbestuur, mede dankzij Buddingh'-liefhebber Piet Sleeking (voorman Beter voor Dordt). Het Buddingh'=genootschap telt circa vijftig leden en verdient meer leden, als je naar het jaarprogramma kijkt.

Het laatste bericht van het genootschap ook over een nieuw boek:
Buddingh' gebundeld
Het uitbrengen van een verantwoorde leeseditie vergt veel aan research, het vergelijken van de diverse (ver)schrijfwijzen van de op verschillende data en in verschillende uitgaven verschenen versies van een tekst. Om alles compleet te hebben vergde veel tijd en communicatie, zowel voor het Buddingh’ Genootschap als voor de uitgeverij. Momenteel werkt Wim Huijser nog hard aan de afronding hiervan, zodat Buddingh’s verzamelde poëzie in november van dit jaar kan verschijnen onder de titel Buddingh’ Gebundeld. Omdat De Bezige Bij geen enkele toezegging wilde doen over een heruitgave van het werk van Buddingh, nam Wim in de zomer van 2009 het initiatief om het werk van Buddingh’ onder te brengen bij uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. De relatie tussen Buddingh’ en deze literaire uitgever bestond slechts uit een kleine bundel aforismen, maar Nijgh & Van Ditmar had de afgelopen jaren een grote mate van affiniteit getoond met verzamelde Nederlandse poëzie (waaronder Hans Verhagen en Vinkenoog). Uitgever Vic van der Reijt reageerde direct en heel enthousiast op de toenadering en bood Nijgh & Van Ditmar aan als het nieuwe ‘uitgeefhuis’ voor Buddingh’. Direct werd het plan concreet gemaakt om de verzamelde poëzie wetenschappelijk verantwoord – dat wil zeggen volgens de wetten van de editiewetenschap van Prof. Marita Mathijsen – in één band uit brengen, vergelijkbaar met de verzamelde poëzie van Simon Vinkenoog: Vinkenoog Verzameld. Geassisteerd door Peter de Roos en Marleen Louter – die enkele jaren geleden in het kader van haar studie Nederlands een scriptie maakte over de relatie Buddingh’ en de galerie .31, de geruchtmakende Dordtse galerie voor moderne kunst – is Wim aan het werk gegaan om niet alleen alle bundels compleet te krijgen – wat veruit het makkelijkste deel van het werk was – maar met name alle verspreide poëziepublicaties terug te vinden. De verwachting is dat Buddingh’ Gebundeld evenals het werk van Vinkenoog een boek van ruim 1.200 pagina’s zal opleveren. De tekst in de Najaarsaanbieding van de uitgeverij luidt als volgt:

‘Halverwege de jaren zestig mocht C. Buddingh’ (1918-1985) gerekend worden tot de populaire dichters van zijn generatie. Hij was het die het alledaagse - parlando - taalgebruik in de poëzie introduceerde en die met zijn onmiskenbare stemgeluid de poëzie onder de mensen bracht. In het kielzog van Gard Sivik en Barbarber voelde hij de tijdgeest uitstekend aan of liep daarop vooruit. Buddingh’ zou geassocieerd blijven worden met humor. Zijn stem riep bij voorbaat een glimlach op, terwijl in zijn poëzie ernst en melancholie steeds vaker de boventoon voerden. Vijfentwintig jaar na zijn dood heeft een groot deel van Buddingh’s teksten het in de Nederlandse literatuur nog steeds gehouden. Naast zijn kleurrijke aanwezigheid in het Land der Poëzie redenen genoeg om zijn verzamelde gedichten weer beschikbaar te hebben.

Een mooi feest
De verschijning van Buddingh’ Gebundeld staat gepland voor 24 november a.s., de vijfentwintigste sterfdag van de Dordtse dichter. Peter Schoon, directeur van het Dordrecht Museum, heeft aangeboden als gastheer op te treden voor de presentatie van het boek. Dit zou overigens een mooie opmaat kunnen zijn voor een verdere samenwerking tussen het Dordrechts Museum en het Buddingh’ Genootschap, want ondertussen is er al nagedacht over de mogelijkheid om in de komende jaren een grote Buddingh’-tentoonstelling in het museum te organiseren. Dat past in het nieuwe beleid van het museum: vooral in Dordrecht laten zien wat Dordts is.

20 - 24 november 2010
Daarmee zal de week van 20 t/m 24 november in Dordrecht weer geheel in het teken van Buddingh’ komen te staan (evenals vijf jaar geleden). Want naast de uitgave Buddingh’ Gebundeld zal beeldend kunstenaar Katinka van Haren, die zich een paar jaar geleden al heeft laten inspireren door Buddingh’s gorgelrijmen, in eigen beheer een boek uitbrengen met de tekeningen die zij heeft gebaseerd op een veertigtal ‘gorgelwezens’. Ook dit boek zal feestelijk ten doop worden gehouden, en wel op zondag 21 november.

En dan is er nog de Dordtse muziekgroep Dichterbij, die de laatste jaren haar repertoire heeft afgestemd op het werk van de Dordtse dichters, waaronder Buddingh’, Jan Eijkelboom, Marieke van Leeuwen, Wim Jilleba en Kees Klok. Ook Dichterbij heeft zich – deels in samenspraak met Katinka van Haren – in het afgelopen jaar geconcentreerd op de gorgelrijmen. Dit moet resulteren in o.a. een tweetal cd’s, waarop zo’n twintig gorgelrijmen muzikaal zijn uitgewerkt. De eerste van deze cd’s zal in november 2010 verschijnen en Dichterbij zal haar opwachting maken bij de presentaties van beide boeken.
 
Tenslotte is er ook nog een aantal Rotterdamse musici bezig om het sonnnet ‘Soms, ’s avonds’ te gebruiken als libretto voor een muziekstuk. Ook zij zullen hun compositie op 24 november aan het publiek presenteren in het Dordrechts Museum.
 
Kortom: we kijken vol verwachting uit naar de maand november en we hopen dat u bij de presentaties aanwezig kunt zijn. Over locaties en tijdstippen zullen wij u nader berichten.

Uitbreiding bestuur
Door de samenwerking met Marleen Louter is bij haar verder enthousiasme ontstaan voor ons Genootschap. Wij hebben haar van onze kant al leren waarderen als een prettige en deskundige ‘collega’ en we zijn dan ook blij dat zij heeft toegezegd toe te willen treden tot het bestuur van het Buddingh’Genootschap.
Marleen Louter (Alblasserdam, 1986) is Neerlandica. Onlangs studeerde ze, na een redactiestage bij Uitgeverij Wereldbibliotheek, af aan de masteropleiding Redacteur/editor van de UvA op een scriptie over de Boekvinkreeks. Zij wil zich nu vestigen als freelance redacteur en tekstschrijver. Daarnaast is zij werkzaam bij Athenaeum Boekhandel te Amsterdam en redactielid van Recensieweb (www.recensieweb.nl). De neo-realistische literatuur van de jaren zestig – Bernlef, K. Schippers – had altijd haar voorkeur, en sinds ze haar bachelorscriptie schreef over C. Buddingh' en zijn activiteiten rond de befaamde galerie .31 in Dordrecht, heeft ze zich ook verder verdiept in het werk van de Dordtse dichter.

Ik besluit ermee u namens het bestuur een prettige zomer toe te wensen en hoop u in november weer in Dordrecht te mogen begroeten. Voor die tijd hebt u van ons gehoord waar en op welk moment de presentatie plaatsvinden. Peter de Roos, voorzitter. Kortom: op naar de honderd leden voor het genootschap!

Lidmaatschap
Via de website en via mailingsacties van De Letteren Spreken® worden aspirant-leden en belangstellenden opgeroepen om zich aan te melden.  De contributie is voorlopig vastgesteld op € 45,- per kalenderjaar.

Door het zenden van een e-mail aan buddingh@deletterenspreken.nl ontvangt u na inzending nadere informatie via uw eigen internetadres. Ook kunt u zich telefonisch melden bij het secretariaat op nummer 078-6390571. U ontvangt dan de informatie via de post.

Deel dit bericht met je vrienden!