woensdag 16 juni 2021

Alles over Dordrecht

Gemeente Dordrecht wringt zich in alle bochten om maar niet aansprakelijk te zijn

21 juni 2010

DORDRECHT - 18 mei 2010 heeft de advocaat van de Belangen Vereniging Funderings  Problematiek (BVFP) een "Peremptoiraanzegging" naar de gemeente Dordrecht gezonden om te voorkomen dat de gemeente opnieuw uitstel zou nemen in de rechtszaak.
 
15 juni 2010 heeft de gemeente Dordrecht de "Memorie van antwoord" ingediend bij het gerechtshof in Den Haag.
In de Memorie van Antwoord van de gemeente Dordrecht ontkent ze alles en stelt ze dat voldaan is aan alle voorschriften.  Ten stelligste wordt ontkent dat de riolering grondwater onttrekt en er een causaal verband zou ontstaan tussen de lekke drainerende rioleringen en de funderingsschade. De gemeente is van mening dat het gaat om intrinsiek slechte funderingen in plaats van intrinsiek slechte riolen.
 
Een en ander staat echter in schril contrast met de bevindingen in de Wareco rapporten 1988-1996, de bevindingen van de BVFP en de bij haar aangesloten gedupeerden, de rapportage van TNO, de grondwaterstanden, de grootschalige funderingsschade die is opgetreden, waarbij in het onderzoeksgebied ruim 1300 woningen voorzien moeten worden van een nieuwe fundering, alsmede de noodzaak om in 2008 in het gebied 19 km riool met voorrang te vervangen.
Duidelijk is  dat de gemeente Dordrecht niet integer handelt en dat zij de schade die zij heeft veroorzaakt probeert af te wentelen op de gedupeerde woningeigenaren.
 
Na bestudering van de stukken zal de BVFP aangeven wat de vervolgstap is. 

Lees meer over:

bvfp peremptoiraanzegging
Deel dit bericht met je vrienden!