dinsdag 15 juni 2021

Alles over Dordrecht

Pilot funderingenherstel Marthinus Steynstraat

18 juni 2010

DORDRECHT -Het college heeft besloten om extra in te zetten op particuliere woningverbetering in het oneven deel van de Marthinus Steynstraat. Dit is een straat waar de particuliere woningverbetering nodig is, omdat de kwaliteitsnorm sterk is gezakt of dreigt verder te zakken. Er kan daar een dubbelslag geslagen worden, door een combinatie van funderingsherstel en cascoherstel.

Om verder verval tegen te gaan is een actieve aanpak in het kader van funderingsherstel nu noodzakelijk. In delen van de straat is het ook nodig om de casco’s te herstellen. De bewoners staan inmiddels positief tegenover het benodigde herstel.
Vorig jaar heeft de gemeente de boodschap afgegeven dat er geen extra subsidie beschikbaar is voor het herstel. De gemeente acht de bewoners zelf verantwoordelijk hiervoor en heeft ook aangegeven dat er nu echt wat moet gebeuren. Enkele bewoners hebben zich als contactpersonen opgeworpen en er is energie ontstaan om door te pakken richting funderingsherstel. Inmiddels hebben bijna alle bewoners een intentieovereenkomst hiervoor getekend.
Vervolg
Om het herstel definitief van de grond te krijgen, moeten er nog enkele stappen gezet worden. Ten eerste moet er een aannemer geselecteerd worden die een definitieve aanpak en prijs maakt voor het herstel. Daarna moeten er afspraken gemaakt worden over de uitvoering. Ook moeten de laatste twijfelaars nog over de streep worden getrokken.
De gemeente vindt het belangrijk dat de leefbaarheid op een voldoende niveau blijft en wil het ontstaan van nieuwe herstructureringswijken voorkomen. De oneven zijde van de Marthinus Steynstraat krijgt daarom een pilot status voor de uitvoering van de aanpak van het funderingenherstel en cascoherstel.
De positieve houding van de bewoners is aanleiding om nu direct door te pakken in het verbeteren van de woon- en leefbaarheid in deze straat. Vooruitlopend op het raadsbesluit geeft het college dan ook al toestemming om te beginnen met de aanpak.
De opgedane ervaring met het proces wordt gebruikt om verder vorm te geven aan het toekomstige beleid.
Deel dit bericht met je vrienden!