woensdag 16 juni 2021

Alles over Dordrecht

Beter voor Dordt geeft visie op aanleg fietsbrug over het Vlij

17 juni 2010

DORDRECHT -Beter voor Dordt wijst er op de eigen website op nooit gepleit te hebben voor het stoppen van de fietsbbrug over het Vlij bij het Wantijpark. De stichting het Wantij, die tot het einde probeert de aanleg tegen te houden, betichtte Beter voor Dordt van kiezersbedrog.

Volgens de  grootste partij van de stad liggen de kaarten anders. In het verleden heeft BVD als enige fractie in de gemeenteraad wel gevraagd om een kleinere brug over het Vlij. De grote meerderheid van de raad is altijd het plan blijven steunen, zoals nu wordt uitgevoerd.

BVD geeft de volgende visie op de eigen site:

Raad van State verwerpt laatste bezwaren tegen fietsbrug over Vlij
10 juni 2010
De Raad van State heeft vorige week uitspraak gedaan inzake de bezwaren die door Stichting het Wantij waren ingediend tegen de aanleg van de fietsbrug over de Vlij. De bezwaren zijn door de RvS verworpen waarmee aan deze juridische procedure een eind is gekomen. Hoewel onze fractie in het verleden heeft ingestemd met de aanleg van deze fietsverbinding, hebben we ons tijdens de laatste raadsperiode verzet tegen de uitvoering van de brug die wat ons betreft kleinschaliger had gemoeten.

Onze fractie stond daarin overigens alleen in de raad. We hebben kennis genomen van de brief van de bewonersorganisatie die zich intussen heeft neergelegd bij de realisatie van deze fietsverbinding en we hebben tevens begrip voor de teleurstelling van de bezwaarmakers. De fractie van Beter Voor Dordt stelt zich op het standpunt dat er nu onvoldoende aanknopingspunten meer zijn om de aanleg van de brug nog te kunnen tegenhouden

De afgelopen maanden zijn gesprekken met het bestuur van de Stichting gevoerd waarbij is afgesproken dat er geen fietsroutes door het Wantijpark zullen komen en dat er vervolgens zal worden gekeken op welke wijze de kwaliteit van het park kan worden versterkt en de aansluiting op de fietsbrug zo goed mogelijk wordt ingepast in de natuurlijke omgeving. Wat ons betreft geldt dit ook voor de oevers van de Vlij die een versterking van de ecologische kwaliteit verdienen.

Helaas is door het bestuur van Stichting het Wantij via de media een onjuiste voorstelling van zaken gegeven. Terugdraaien van de besluitvoering rond de aanleg van deze fietsbrug hadden wij niet opgenomen in ons verkiezingsprogramma en ook tijdens de verkiezingscampagne hebben we dit niet naar voren gebracht. De voorbereiding van alle werkzaamheden heeft intussen zoveel gemeenschapsgeld gekost dat het in dit stadium niet verantwoord is om de aanleg van deze fietsbrug terug te draaien.

Een duidelijke uitspraak van de Raad van State had hierin nog verandering kunnen brengen maar gezien de recente uitspraak is dat op dit moment niet meer aan de orde. Wat ons betreft is het wel zaak dat de aansluiting op deze fietsverbinding zo min mogelijk schade oplevert voor het Wantijpark en dat we ons nu richten op het versterken van de natuurkwaliteit van het park. De fractie heeft intussen wel aan het college gevraagd om inzichtelijk te maken welke kosten nog moeten worden gemaakt om de aanleg van de fietsbrug af te kunnen ronden.

Columnist Kronkelaar bespreekt het onderwerp deze week in Dordt centraal. Hij heeft begrip voor het standpunt van Beter voor Dordt. Hij vindt alle kritiek van de stichting 't Vlij onterecht en zegt dat de actievoerder nummer één alleen mensen deskundig vindt als zij zijn mening delen. De fietsbrug komt er toch, aldus Kronkelaar

Lees meer over:

wantijpark BVD het vlij
Deel dit bericht met je vrienden!